ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ โดยกล่าวก่อนประชุมว่า เป็นการประชุมก่อนที่จะมีการจัดงานมหกรรมการสร้างการรับรู้ต่อยุทธศาสตร์ชาติ (Big Bang อนาคตไทย อนาคตเรา) ในวันที่ 30 ม.ค.นี้ เพื่อให้ประชาชนรับรู้ทั่วกัน จึงขอย้ำ 6 ประเด็นหลัก 3 ประเด็นย่อย โดยต้องเริ่มจากการมองยุทธศาสตร์ชาติ เป็นกรอบสำคัญในการทำโครงการตามแผนแม่บทที่ตอบโจทย์การปฏิรูปประเทศในทุกมิติ เพราะไม่สามารถแยกทุกเรื่องออกจากกันได้ เพราะล้วนแต่มีความเชื่อมโยงด้วยกันทั้งสิ้น ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ช่วง โดยจัดลำดับตามความเร่งด่วน และต้องการให้รัฐบาลทุกรัฐบาลนับจากนี้ต้องดำเนินการตามกรอบนี้ พร้อมกับนโยบายของพรรคการเมืองแต่ละพรรคไปพร้อมกัน

พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ ต้องคำนึงถึงเรื่องศักยภาพของพื้นที่ เพื่อให้เกิดการบูรณาการแบบต่อเนื่องเชื่อมโยงกับพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง แต่ต้องคำนึงถึงความต้องการของประชาชนในพื้นที่ด้วย ทั้งเรื่องความสุขและความพึงพอใจของประชาชน ขณะเดียวกันต้องจัดทำตัวชี้วัดเมื่อมีการปรับเปลี่ยนแผนงานหรือแผนแม่บทตามห้วงระยะเวลา ส่วนการดำเนินงานต้องมีความอ่อนตัวยืดหยุ่นและไม่เป็นภาระด้านงบประมาณ