ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ(รมช.ศธ.) กล่าวว่า วันนี้ นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ได้ออกมาระบุแล้วว่า นายกสภามหาวิทยาลัย และรองนายกสภามหาวิทยาลัย ไม่ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สิน และบัญชีหนี้สิน ให้กับทางสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(สำนักงาน ป.ป.ช.) แล้ว

เนื่องจากทาง สำนักงาน ป.ป.ช.ได้ตัดส่วนนี้ออกไปแล้ว ดังนั้น นายกสภามหาวิทยาลัย และรองนายกสภามหาวิทยาลัย ก็ไม่ต้องลาออกแล้ว แต่ในส่วนของ อธิการบดี และรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยต่างๆนั้น ยังคงต้องยื่นบัญชีทรัพย์สิน และบัญชีหนี้สินเหมือนเดิม ซึ่งเรื่องนี้ทางสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา คงไม่ต้องมีประกาศออกมา

เพราะขณะนี้ ป.ป.ช.ได้นำเรื่องนี้เข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.)พิจารณาแล้ว ขณะนี้เพียงแต่รอประกาศราชกิจจานุเบกษาเท่านั้น ดังนั้น จึงเผยแพร่เรื่องนี้ออกไปได้เลย จะได้ไม่มีใครมาคอยห่วงเรื่องนี้และถามตนอีกว่านายกฯและรองนายกสภามหาวิทยาลัยจะต้องลาออกหรือไม่ลาออก เพราะขณะนี้ชัดเจนแล้ว ดังนั้น นายกฯและรองนายกสภามหาวิทยาลัยเห้ามลาออก