พ.อ.วินธัย สุวารี โฆษกคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เปิดเผยถึงกรณีองค์กรจับตาความเคลื่อนไหวด้านเสรีภาพของประชากรทั่วโลก เผยแพร่รายงานประจำปีถึงรายงานเสรีภาพประชากรโลกและประเทศที่ถูกจำกัดเสรีภาพ ของ สถาบันวิจัย Statista  โดยพบว่าหลายประเทศมีค่าเฉลี่ยเสรีภาพลดลง 71 ประเทศ และมีเพียง 35 ประเทศ ที่กำลังขับเคลื่อนไปในทิศทางมีเสรีภาพ  ส่วนคาดการณ์ในปี 2018 จาก 195 ประเทศทั่วโลก อ้างอิงตามข้อมูลดังกล่าว กำหนดให้ประเทศไทยอยู่ในกลุ่ม “ไม่มีเสรีภาพ” มีคะแนน 31/100 ซึ่งต่ำกว่าประเทศเมียนมา ที่ติดอยู่ในกลุ่ม “ค่อนข้างมีเสรีภาพบางส่วน” โดยมีคะแนน 31/100 เช่นกัน

พ.อ.วินธัย สุวารี กล่าวต่อว่าผลการรายงานของ องค์กรฯ ดังกล่าวอาจประเมินโดยอาศัยองค์ประกอบเพียงบางส่วน หรือลักษณะมองประเมินเพียงบางมุมเท่านั้น ในช่วงที่ผ่านมา ประเทศไทยถือยังอยู่ในช่วงเวลาพิเศษ ที่ทางภาครัฐจำเป็นต้องให้ความสำคัญกับเรื่องของความสงบเรียบร้อยของประเทศ ให้การเดินหน้าประเทศเป็นไปตามแผนเป้าหมายอย่างสมบูรณ์ จึงอาจมีเฉพาะในเรื่องของภาคการเมืองเท่านั้นที่การแสดงออกหรือการดำเนินการใด ๆ จะมีลักษณะค่อยเป็นค่อยไป ตามความเหมาะสมและจำเป็นของสถานการณ์ นอกนั้นในเรื่องของการดำเนินชีวิตความเป็นอยู่ทั่วไปของผู้คนในสังคม ค่อนข้างปกติ  ทุกคนมีสิทธิเสรีภาพมีความเสมอภาคอย่างเท่าเทียมกันภายใต้กรอบรัฐธรรมนูญ ซึ่งการประเมินหรือการพิจารณาใด ๆ อาจขึ้นอยู่กับมุมมองที่แตกต่างและหลากหลายได้