กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้ออกประกาศเชิญประชาชนผู้เสียภาษีที่เป็นบุคคลธรรมดาให้มีส่วนร่วมทางการเมือง ผ่านการแสดงเจตนาอุดหนุนเงินภาษีที่ชำระให้พรรคการเมือง เพื่อร่วมสร้างความเข้มแข็งให้พรรคการเมืองเดินหน้าสู่การเป็นสถาบันทางการเมืองที่สำคัญในระบอบประชาธิปไตยอย่างยั่งยืน

โดยผู้เสียภาษีที่สนใจอุดหนุนเงินภาษีให้แก่พรรคการเมืองต้องแสดงเจตนาว่าจะ อุดหนุนเงินภาษีให้แก่พรรคการเมืองในแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปี (ภงด.90 หรือ ภงด.91) ให้ชัดเจน โดยเลือกอุดหนุนได้เพียง 1 พรรคการเมืองเท่านั้น โดยให้ระบุรหัสรายชื่อพรรคการเมืองและระบุจำนวนเงินภาษีที่ประสงค์จะอุดหนุนในวงเงินไม่เกิน 500 บาท จากนั้นกรมสรรพากรจะจัดทำรายชื่อพรรคการเมืองที่ได้รับการอุดหนุนส่งให้นายทะเบียนพรรคการเมือง พร้อมกับโอนเงินดังกล่าวให้กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง สำหรับโอนต่อให้พรรคการเมืองที่ได้รับการอุดหนุนเงินภาษี ใช้ดำเนินกิจกรรมทางการเมืองต่อไป

ผู้สื่อข่าวรายว่า สำหรับรหัสรายชื่อพรรคการเมืองนั้น ผู้ที่สนใจสามารถดูข้อมูลได้ในเว็บไซต์สำนักงาน กกต. โดยปัจจุบันมีพรรคการเมืองที่ดำเนินการอยู่รวม 100 พรรค อาทิ พรรคประชาธิปัตย์ รหัส 001 พรรคเพื่อไทย รหัส 034 พรรคชาติพัฒนา รหัส 045 พรรคชาติไทยพัฒนา รหัส 055 พรรคภูมิใจไทย รหัส 063 พรรคไทยรักษาชาติ รหัส 077 พรรคเสรีรวมไทย รหัส 145 พรรคเพื่อชาติ รหัส 149 พรรคประชาชนปฏิรูป รหัส 176 พรรคอนาคตใหม่ รหัส 177 พรรครวมพลังประชาชาติไทย รหัส 181 พรรคประชาชาติ รหัส 187 พรรคพลังประชารัฐ รหัส 192 เป็นต้น โดยผู้ที่สนใจสามารถอุดหนุนเงินภาษีให้พรรคการเมืองได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 31 มี.ค.นี้