นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ กล่าวว่า การจะพัฒนาประเทศไปสู่ Thailand 4.0 ต้องอาศัยวิชาชีพ “ครู” เป็นเบ้าหลอมที่จะสอนและสร้างให้เกิดคนไทย 4.0 อย่างไรก็ดีด้วยบริบทโลกที่เปลี่ยนแปลงไป ครูในยุคปัจจุบันจะต้องเข้าใจและพัฒนารูปแบบการเป็นครูเพื่อนำไปสู่การเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 เนื่องจากการเรียนรู้ในยุคนี้ไม่จำเป็นต้องอาศัยการศึกษาในโรงเรียนเท่านั้น  การเรียนรู้เกิดขึ้นได้ตลอด ไม่ว่าจากใคร ที่ไหน และเมื่อไรก็ได้ ไม่จำเป็นต้องยึดติดกับห้องเรียน โรงเรียน หรือระบบการศึกษา

“ต้องสอนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางความคิดที่ฝังรากลึกมายาวนาน นั่นคือ ให้มองความล้มเหลวหรืออุปสรรคในชีวิตเป็นความท้าทาย ซึ่งจะช่วยให้เด็กกล้าที่จะล้มเหลวและเรียนรู้เพื่อพัฒนาต่อไปได้รวดเร็วขึ้น อีกเรื่อง คือ การเปลี่ยนความกลัวต่อการทำผิดพลาดสู่ความกลัวต่อการพลาดโอกาส โดยเด็กจะได้เรียนรู้จากประสบการณ์ที่เกิดขึ้นและพร้อมจะค้นหาแนวทางของตัวเองจากผู้ที่ประสบความสำเร็จมาเป็นแม่แบบ เช่น สตีฟ จ็อบส์ หรือมาร์ค ซัคเคอร์เบิร์ก” ดร.สุวิทย์ ระบุ