ที่ กอง​บัญชาการ​ตำรวจ​ตระเวน​ชายแดน​ ถนน​พหลโยธิน​ พลตำรวจโท สมพงษ์ ชิงดวง ผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน (ผบช.ต​ชด.)​ เป็นประธานรับมอบรถยนต์กระบะ จำนวน 1 คัน จากมูลนิธิวิเชียร-ปราณี เผอิญโชค,กลุ่มบริษัทไทยรุ่ง​ และบิซคาร์ เรนทัล เพื่อมอบให้แก่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน​ บ้านแม่จันทะ อ.อุ้มผาง จ.ตาก เพื่อใช้ประโยชน์ในกิจการสุขศาลาพระราชทาน ในการดูแลสุขภาพ อนามัยให้กับพี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่ อ.อุ้มผาง จ.ตาก ซึ่งเป็นพื้นที่ห่างไกลคมนาคม สภาพพื้นที่เป็นภูเขาสูง ประชาชนในพื้นที่มักจะประสบปัญหาในการติดต่อกับพื้นที่อื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการเข้าถึงด้านสาธารณสุข

ในโอกาสนี้ พลตำรวจโท สมพงษ์ ชิงดวง ผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน​ (ผบช.ต​ชด.)​ ได้กล่าวขอบคุณมูลนิธิวิเชียร-ปราณี เผอิญโชค,กลุ่มบริษัทไทยรุ่ง​ และบิซคาร์ เรนทัล ที่ได้มอบรถยนต์กระบะให้แก่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่จันทะ ซึ่งเป็นเรื่องสืบเนื่องจากเมื่อปลายเดือนพฤศจิกายน 2561 ครูพยาบาล โครงการสุขศาลาโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่จันทะ ได้รับแจ้งจากชาวบ้านตะละโค่ง อ.อุ้มผาง จ.ตาก

ซึ่งอยู่บนภูเขาสูงชัน​ ว่ามีหนูน้อยวัย 3 เดือน ป่วยหนักมีอาการหายใจลำบาก จึงต้องรีบเดินทางไปช่วยเหลือโดยใช้รถไถทางการเกษตรเดินทางไกลกว่า 7 กิโลเมตร ใช้เวลาไป-กลับนานหลายชั่วโมง จึงสามารถนำตัวมาถึงยังสุขศาลาพระราชทาน​ ได้ให้การดูแลเบื้องต้น จากนั้นได้ขอความช่วยเหลือจากทีมแพทย์ฉุกเฉินชุดสกายดอกเตอร์ของโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พร้อมหน่วยบินกองทัพบก กองกำลังนเรศวร รีบนำเฮลิคอปเตอร์บินจากตัวเมือง จ.ตาก

เพื่อรับตัวเข้ารับการรักษาต่อในโรงพยาบาล จนเด็กมีอาการปลอดภัยในที่สุด​ จึงเป็นเรื่องราวที่ถูกเผยแพร่ในสื่อต่างๆ อย่างกว้างขวาง และทำให้มูลนิธิวิเชียร-ปราณี เผอิญโชค, กลุ่มบริษัทไทยรุ่ง​ และบิซคาร์ เรนทัล ได้รับทราบถึงความยากลำบาก และมอบรถยนต์กระบะให้แก่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่จันทะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย ในพื้นที่ต่อไป

ปัจจุบันมีสุขศาลาพระราชทานโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนกระจายอยู่ในพื้นที่ห่างไกลคมนาคมใน ภาคเหนือ ภาคตะวันตกและภาคใต้ รวมกว่า 20 แห่ง เพื่อให้บริการด้านสุขภาพให้แก่พี่น้องประชาชนในถิ่นทุรกันดาร ห่างไกลความเจริญ และพื้นที่เสี่ยงภัย รวมถึงพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น

พลตำรวจโท สมพงษ์ ชิงดวง