วันที่ 15 มกราคม 2562 เวลา 13.30 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินติดตามการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ 4 หมู่ที่ 4 ต.ปะโด อ.มายอ จ.ปัตตานี โดยมี พลตำรวจโท สมพงษ์ ชิงดวง ผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน (ผบช.ต​ชด)​ พร้อมด้วย​ พลตำรวจโท วิชิต ปักษา ผู้บัญชาการประจำ สำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบช.ประจำ​ สนง.ผบ.ตร.)​,พลตำรวจตรี วันชาติ คำเครือคง รองผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน​ (รอง​ผบช.ต​ชด.)​,พลตำรวจตรี สุนทร เฉลิมเกียรติ รองผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน​ (รอง​ผบช.ต​ชด.)​,พลตำรวจตรี ไพโรจน์ ทานธรรม ผู้บังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 4​ กอง​บัญชาการ​ตำรวจ​ตระเวน​ชายแดน​ (ผบก.ต​ชด.ภ.4​ บช.ต​ชด.),พันตำรวจเอก บูรหัน ตานีเห็ง ผู้กำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 44 กอง​บัญชาการ​ตำรวจ​ตระเวน​ชายแดน​ (ผ​กก.ต​ชด.44​ บช.ต​ชด.)​,คุณสุขุมาล ชิงดวง ประธานชมรมแม่บ้านตำรวจตระเวนชายแดน,แม่บ้านตำรวจตระเวนชายแดน,ข้าราชการตำรวจในสังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 44,หัวหน้าส่วนราชการ ทุกภาคส่วน,ครูใหญ่,นักเรียน,ประชาชน เฝ้ารับเสด็จ

โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ 4 มีนักเรียนไทย-มุสลิม จำนวน 75 คน ครู ตชด. 7 นาย และครู 4 คน โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ 4 เป็นหนึ่งในโรงเรียนสังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 44 ที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มผลผลิตประเภทผลไม้และถั่วเมล็ดแห้ง ปี 2560 พบว่าไม้ผลเพียงพอต่อการบริโภค ยกเว้นถั่วเมล็ดแห้งและถั่วมะแฮะ​ ผลผลิตไม่เพียงพอ เพราะโรงเรียนมีพื้นที่ปลูกน้อย จึงให้ผู้ปกครองนักเรียนนำเมล็ดพันธ์ถั่วเขียวและถั่วมะแฮะกลับไปปลูกที่บ้านแล้วนำกลับมาจำหน่ายผ่านระบบสหกรณ์โรงเรียน วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี มาช่วยสอนตัดผมและการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร เช่นซอสมะละกอ,กล้วยฉาบ และข้าวต้มมัด

โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันส่งเสริมให้นักเรียนปลูกไม้ผลคนละหนึ่งต้น โดยปลูกข้าวพันธ์ไรซ์เบอรรี่​ และพันธุ์พื้นเมือง มีโรงสีข้าวขนาดเล็ก มีการแปรรูปข้าวไรซ์เบอรรี่อบกรอบ มี 4 สูตร คือ สูตรดั้งเดิม,สูตรผสมถั่วลิสง,สูตรผสมถั่วเขียว และสูตรผสมงา จำหน่ายผ่านสหกรณ์โรงเรียน

เสร็จแล้วเสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทาน ทันตกรรมพระราชทาน ที่โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานให้มาทำการรักษาราษฎรในพื้นที่ เนื่องจากเป็นพื้นที่ห่างไกล การคมนาคมไปมาลำบาก สร้างความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี