นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์และอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมโพสต์เฟสบุ๊คภายใต้ชื่อเรื่อง ‘ยืด หรือ เลื่อนการเลือกตั้งออกไปได้อย่างไร?’ นายนิพิฏฐ์กล่าวว่าปกติกฎหมายหรือ พรบ. เกือบทุกฉบับ ในมาตราที่ 2 จะเขียนหรือบัญญัติไว้ว่า ‘มาตรา 2 พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป’ โดย พรบ.พรรคการเมือง 2560 หรือ พรบ.ว่าด้วยคณะกรรมการกกต. 2560 ก็บัญญัติไว้เช่นนี้ พรบ.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส.กำลังจะผ่านสภา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ปลายเดือนนี้ หาก คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) หรือ รัฐบาล ยังไม่อยากให้มีการเลือกตั้ง สนช.ก็จะเขียนมาตรา 2 ให้ต่างไปจากเดิม โดยเขียนว่า ‘มาตรา 2 พระราชบัญญัตินี้ ให้มีผลใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด … วัน หลังจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป’ นายนิพิฏฐ์กล่าวต่อว่าจะเลื่อนการเลือกตั้งออกไปกี่วันก็เติมคำในช่องว่างลงไปตามใจชอบ และอย่าลืมต้องบวกอีก 150 วัน เพราะรัฐธรรมนูญบัญญัติว่า ให้มีการเลือกตั้งภายใน 150 วัน นับแต่กฎหมายเลือกตั้งมีผลใช้บังคับ


นายนิพิฏฐ์กล่าวทิ้งท้ายว่า “ระดับเซียนทางกฎหมายเท่านั้นที่จะทำได้ ก็ คสช.มีเซียนกฎหมายอยู่หลายคนนี่ การเลื่อนการเลือกตั้งออกไปทำได้สบายมาก แบบเนียนๆ ใครที่คิดว่าการเลือกตั้งจะเกิดขึ้นในเดือนพฤศจิกายน 2561 ตามที่ผู้มีอำนาจประกาศไว้ …ก็ขอให้ไปเปิดฟังเพลง..ลืมเสียเถิดอย่าคิดถึง.. ของรวงทอง ทองลั่นทม ฟังไปก่อน”