กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 434 (กองร้อย​ ​ตชด.434)​ จัดกำลังพลเข้าให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ได้รับผลกระทบจากพายุปาบึก ในพื้นที่ในจังหวัดพัทลุง โดยมี ร้อยตำรวจ​โท​ สมพงศ์ กลับเอียด พร้อมด้วย กำลัง​พลชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัยฯ 12 นาย ออกสำรวจพื้นที่ พบปะเยี่ยมเยียนประชาชน เพื่อติดตามระดับน้ำและให้การช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยในพื้นที่ซึ่งได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อน“ปาบึก” (PABUK) ในพื้นที่ ม.7 ต.เกาะหมาก อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง ได้เกิดวาตภัย ต้นไม้ล้มทับบ้านพักที่อยู่อาศัย นายเจริญ พรหมมา อายุ 46 ปี บ้านเลขที่ 23/3 ม.7 ต.เกาะหมาก อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง ได้เข้าทำการช่วยเหลือ ตัดและเคลื่อนย้ายต้นไม้ที่ล้มทับหลังคา

พื้นที่ ม.7 ต.เกาะหมาก อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง ได้เกิดวาตภัย ต้นไม้ล้มกีดขวางทางจราจร ถนนภายในหมู่บ้าน ได้เข้าทำการช่วยเหลือ ตัดและเคลื่อนย้ายต้นไม้ที่ล้มขวางทางจราจร

พื้นที่ ม.4 ต.เกาะนางคำ อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง ได้เกิดวาตภัย ต้นไม้ล้มกีดขวางทางจราจร ถนนภายในหมู่บ้าน ได้เข้าทำการช่วยเหลือ ตัดและเคลื่อนย้ายต้นไม้ที่ล้มขวางทางจราจร

กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 434