ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้สัมภาษณ์ถึงการเตรียมงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในส่วนของกระทรวงมหาดไทยว่า เรื่องดังกล่าวเป็นพิธีใหญ่ ต้องรอสำนักพระราชวัง ส่วนที่เกี่ยวข้องในกระทรวงมหาดไทยก็มีการเตรียมการ แต่ยังไม่เป็นทางการ ส่วนที่จะต้องตั้งคณะกรรมการนั้น จะต้องรอและเป็นหน้าที่ของรัฐบาล