นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์และอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมโพสต์เฟสบุ๊คภายใต้ชื่อเรื่อง “ประชาธิปไตยไทยนิยม กับ ประชาธิปไตยกินได้” โดยในข้อความเฟสบุ๊คนายนิพิฏฐ์กล่าวว่าดูเหมือนจะมีตนอยู่เพียงคนเดียวที่ออกมาเห็นด้วยที่นายกรัฐมนตรีพูดถึงเรื่องประชาธิปไตยแบบ “ไทยนิยม” นายนิพิฏฐ์ชี้ว่าเราไม่ควรกระแนะกระแหนหรือวิจารณ์กันจนทำให้เรื่องนี้ขาดสาระไป ความจริง ควรถือโอกาสนี้แหละ ทำความเข้าใจเรื่องประชาธิปไตยกันอีกสักครั้ง

นายนิพิฏฐ์กล่วว่าต่อว่าก็มีอยู่ครั้งหนึ่งมิใช่หรือที่มีคนพูดเรื่อง”ประชาธิปไตยกินได้” เห็นกินประชาธิปไตยกันจนบ้านเมืองเกือบจะพังมาแล้วครั้งหนึ่ง แต่เราก็ยังไม่ได้บทเรียนอะไรกัน ที่เราทะเลาะกันทุกวันนี้เพรามีความเห็นต่างกัน 2-3 เรื่อง เท่านั้น

1. ความเห็นเรื่องประชาธิปไตยต่างกัน
2. ความเห็นเรื่องความยุติธรรมต่างกันจนกลายเป็นความยุติธรรม 2 มาตรฐานไปโน่น
3. ความเห็นเรื่องเสียงข้างมากในระบอบประชาธิปไตย ฝ่ายหนึ่งบอกว่า เมื่อประชาชนเลือกมาเป็นเสียงข้างมากแล้วจะทำอะไรก็ได้ อีกฝ่ายก็บอกว่าเสียงข้างมากทำไม่ได้ทุกเรื่องหรอก

นายนิพิฏฐ์กล่าวทิ้งท้ายว่า “ทั้ง 3 เรื่องนี้ เราเข้าใจกันระดับไหน หากถามคนที่เดินมา 10 คน เราอาจได้คำตอบ 11 อย่างก็ได้ ตนนั้นมองว่าถ้าเราเข้าใจทั้ง 3 เรื่องในระดับ”ใกล้เคียงกัน” นั่นแหละคือการปรองดองโดยปริยาย ที่ผมเน้นความเข้าใจที่ “ใกล้เคียง” หลายครั้งเพราะระบอบประชาธิปไตยคนในสังคมต้องมีความเข้าใจในระดับที่ใกล้เคียงกัน หากเข้าใจต่างกันสุดขั้วระบอบนี้ก็เดินไปยาก”