เพจเฟซบุ๊ก “มูลนิธิองค์กรกลางเพื่อประชาธิปไตย : PNET” หรือ พีเน็ต ได้โพสต์ข้อความระบุว่า “จดไว้เลย บัญญัติ 10 ประการ นักการเมืองน้ำดีไม่ทำ” ดังนี้

พีเน็ต