มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดยแผนกสังคมสงเคราะห์ ร่วมกับ มูลนิธิสว่างบูชาธรรมสถาน​ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี​ ในโครงการ​ “แจกผ้าห่มกันหนาว พร้อมเครื่องอุปโภค-บริโภค เพื่อสงเคราะห์ผู้ขาดแคลน ในถิ่นทุรกันดาร ประจำปี​ 2561”

นำโดยคุณจารุรัตน์ คุณัตถานนท์ กรรมการและรองเลขาธิการฯ,คุณวุฒิชัย อภิวัฒนกุลชัย ผจก.มูลนิธิฯ,คุณศิริพร กระจ่างหล้า ผช.หน.ผ.สังคมฯ พร้อมเจ้าหน้าที่ฯ ร่วมทำพิธีมอบผ้าห่มกันหนาว พร้อมเครื่องอุปโภค-บริโภค จำนวน 500 ชุดใน อ.ทุ่งศรีอุดม แจกจ่ายใน 2 ตำบลๆละ​ 250​ ชุด คิดเป็นมูลค่าในการสงเคราะห์ในครั้งนี้ จำนวน 3 แสนบาทถ้วน โดยมีคุณทวิช ทวิชยานนท์ นอภ.ทุ่งศรีอุดม และคุณสิวาภรณ์ จังศิริมงคลชัย รองประธานฯ​ พร้อมคณะกรรมการ หน่วยราชการผู้เกี่ยวข้องส่วนต่างๆ ร่วมในพิธีครั้งนี้