นายภาษเดช หงส์ลดารมภ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการส่งเสริมและสนับสนุนศักยภาพสมาชิกหอการค้าจังหวัดเชียงราย โดยมีเรือตรีสุชาญ ภู่สุวรรณ์ ผู้อำนวยการธนาคารออมสินภาค 9 และนายพรเทพ อินทะชัย ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงราย ร่วมลงนาม ณ ห้องเอื้องคำ โรงแรมซีวีซีเพลส วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย อ.เมือง จ.เชียงราย เมื่อเร็วๆ นี้