ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ(ตร.) มีรายงานว่า ในวันพรุ่งนี้ (17 มกราคม) เวลา 14.00น. พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานก.ตร. นัดประชุมก.ตร.ครั้งที่ 1/2561 ที่ห้องศรียานนท์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยมีเรื่องพิจารณาสำคัญคือการแก้ไขกฎก.ตร. ว่าด้วยการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ พ.ศ.2559

แหล่งข่าวระดับสูง เปิดเผยว่า ประเด็นสำคัญในการแก้ไขกฎ ก.ตร.ว่าด้วยการแต่งตั้งฯ คือกำหนดให้ในการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ มีปีละ 2 วาระ จากเดิม กำหนดให้การแต่งตั้งมีปีละ 1 ครั้ง เรียกว่าวาระประจำปี ตามห้วงเวลาในช่วงเดือนตุลาคม แต่แก้ไขใหม่ให้การแต่งตั้งฯมีปีละ 2 ครั้ง คือวาระประจำปีและวาระเดือนเมษายน นอกจากนี้มีการแก้ไขรายละเอียดการนับความอาวุโสในการแต่งตั้ง ทั้งนี้ไม่มีการปรับหลักเกณฑ์ การครองตำแหน่งเพื่อแต่งตั้งเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นตามที่มีกระแสข่าวแต่อย่างใด