ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) พล.ต.อ.ศรีวราห์ รังสิพราหมกุล รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ในฐานะกำกับดูแลศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2562 พร้อมด้วย พล.ต.ท.ณัฐธร เพราะสุนทร และ พล.ต.ท.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ประชุมทางไกลผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์กับทุกกองบัญชาการทั่วประเทศโดยมีตัวแทนจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจราจรและการรักษาความปลอดภัยในช่วงเทศกาลร่วมประชุม

รองผบ.ตร.กล่าวว่า ได้สั่งการให้ตำรวจทั่วประเทศ เตรียมพร้อมปฏิบัติในการอำนวยความสะดวกการจัดการจราจรการป้องกันและลดอุบัติเหตุด้านการจราจร เพื่อความปลอดภัยในการเดินทางสัญจรบนถนนของประชาชนและนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 ประชุมเตรียมความพร้อมการปฏิบัติเกี่ยวกับการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไป ด้วยความเรียบร้อย เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน มุ่งสนองนโยบายของรัฐบาล ที่ให้ความสำคัญและมุ่งเน้นการลดการเกิดอุบัติเหตุ การบาดเจ็บ และการสูญเสียชีวิต จากอุบัติเหตุทางถนน และเพื่ออำนวยความสะดวกการจราจรให้แก่ประชาชนที่เดินทางกลับภูมิลำเนาหรือท่องเที่ยวในต่างจังหวัดให้เกิดความปลอดภัยมากที่สุด พล.ต.อ.ศรีวราห์ กล่าวว่า ตามนโยบายด้านการจราจรในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้จุดเน้น

1. การอำนวยความสะดวกและจัดการจราจร ในช่วงที่มีประชาชนออกเดินทางจำนวนมาก ได้จัดเตรียมความพร้อมด้านกำลังพล อุปกรณ์เครื่องมือ และระบบการสื่อสาร เพื่อให้ประชาชนสามารถเดินทางกลับภูมิลำเนาหรือท่องเที่ยวได้อย่างสะดวกและปลอดภัย โดยการลดปัญหาการจราจรติดขัดบริเวณหน้าสถานีบริการน้ำมันหรือจุดแวะพักรถที่มีผู้เข้าใช้บริการเป็นจำนวนมากไม่ให้มีผลกระทบต่อการจราจรบนเส้นทางหลัก พร้อมทั้งได้มีการดำเนินการในการอำนวยความสะดวกเกี่ยวกับการใช้รถและถนนสำหรับประชาชน
1.1 การประชาสัมพันธ์ข้อมูลเส้นทางเลี่ยงของถนนสายต่างๆ ทั้ง 4 ภาค (ภาคเหนือ อีสาน ตะวันออกและใต้) ตามภาพ Infographic ที่ได้แจกจ่ายแล้ว
1.2 เพื่อความปลอดภัยและอำนวยความในการจราจร จึงออกข้อบังคับ เจ้าพนักงานจราจรทั่วราชอาณาจักร ว่าด้วยการกำหนดช่อง หรือแนวทางเดินรถขึ้นและล่องในถนนบางสาย (ขาขึ้น 10 จุด ระหว่าง 21 -31 ธ.ค.61 และขาล่อง 21 จุด ระหว่าง 1 – 7 ม.ค.62) (ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้)
1.3 ได้ออกข้อบังคับฯ ว่าด้วยการกำหนดห้ามรถบรรทุก 10 ล้อขึ้นไป เดินในถนนบางสาย (ระหว่าง 27 ธ.ค.61 – 3 ม.ค.62) เช่น ช่วง ถ.มิตรภาพทับกวาง – คลองไผ่ (รวม 78 กม.) ช่วงกบินทร์บุรี – นาดี (รวม 30 กม.) และช่วงอรัญประเทศ – นางรอง (รวม 9 กม.) ในกรณีรถบรรทุกบางประเภทที่มีความจำเป็นต้องเดินรถในถนนดังกล่าวข้างต้น สามารถขออนุญาตเจ้าพนักงานจราจรจังหวัดนั้นๆ 2.การบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด จริงจัง และต่อเนื่อง ใน 10 ข้อหาหลักได้แก่

พล.ต.อ.ศรีวราห์ รังสิพราหมกุล

1) ขับขี่รถโดยใช้ความเร็วเกินอัตราที่กฎหมายกำหนด
2) ขับขี่รถย้อนศร
3) ฝ่าฝืนสัญญาณจราจร
4) ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย
5) ไม่มีใบขับขี่
6) แซงในที่คับขัน
7) ขับขี่รถในขณะเมาสุรา
8) ไม่สวมหมวกนิรภัย
9) มอเตอร์ไซค์ไม่ปลอดภัย
10) ใช้โทรศัพท์มือถือขณะขับขี่รถ โดยเน้นหนักในการจับกุมข้อหาที่เป็นปัจจัยเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนน สูงที่สุด คือ ขับขี่รถโดยใช้ความเร็วเกินอัตราที่กฎหมายกำหนด ขับขี่รถในขณะเมาสุรา และไม่ขับรถไปตามทิศทางที่ได้กำหนดให้เดินรถทางเดียว (ย้อนศร) อย่างเข้มข้น

พล.ต.อ.ศรีวราห์ กล่าวว่า การกวดขันวินัยจราจรในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เริ่มตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคมถึง 2 ธันวาคม ในส่วนของตำรวจกำชับให้บังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้นตั้งด่านตรวจวัดแอลกอฮอล์ และกรณีเกิดอุบัติเหตุต้องตรวจวัดแอลกอฮอล์คู่กรณีทุกราย และในปีนี้ยังคงใช้มาตรการยึดรถที่เมาขับ ตามคำสั่งคสช. ซึ่งส่วนตัวมองว่ามาตรการนี้ได้ผล ทั้งนี้นอกจากตั้งด่านตรวจกวดขันวินัยจราจรแล้วที่สำคัญยังตรวจจับการลักลอบขนสิ่งของผิดกฎหมายทั้งยาเสพติดและอาวุธอย่างเคร่งครัด เน้นย้ำการสืบสวนหาข่าวการขนอาวุธสงคราม

“เรื่องสำคัญที่ห่วงในช่วงเทศกาลคือเรื่องความปลอดภัย จึงกำชับให้ทุกหน่วยทั่วประเทศโดยเฉพาะพื้นที่ที่จัดให้มีกิจกรรมเคาต์ดาวน์ ทุกจุดต้องปลอดภัย 100เปอร์เซ็นต์ ถังขยะในพื้นที่จัดงานต้องเป็นแบบใสป้องกันการลักลอบก่อเหตุ สั่งการให้สืบสวนหาข่าวระวังป้องกันเหตุหากพื้นที่ไหนเกิดเหตุมีการคาดโทษถือว่าบกพร่อง ใครที่แหลมมาต้องไปจัดการ พวกกเฬวรากต้องจัดการให้หมด ยอมรับว่าสั่งการให้สืบสวนด้านความมั่นคงสืบสวนไปถึงขั้นว่ากลุ่มก่อเหตุความไม่สงบในพื้นที่ภาคใต้ มีการเคลื่อนไหวออกนอกพื้นที่หรือไม่ แต่จากการข่าวตอนนี้ก็ยังไม่มี ขอให้ประชาชนนักท่องเที่ยวมั่นใจในความปลอดภัย ขอให้มั่นใจการปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่นอกจากตำรวจที่ดูแลด้านการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรซึ่งเป็นกำลังที่แสดงตัวแล้ว ยังมีตำรวจกระจายอยู่ทุกพื้นที่ซึ่งเป็นหน่วยสืบสวนหาข่าวเพื่อเฝ้าระวังดูแลความปลอดภัย”

ขณะที่ด้านการคืนพื้นผิวจราจร ในเส้นทางถนนมิตรภาพในช่วงเทศกาลนั้น ตัวแทนภาค 3 กล่าวว่า ขณะนี้คืนพื้นผิวจราจรได้บางส่วนแล้วแต่ในช่วงเทศกาลจังคืนพื้นผิวจราจร 100% ในจุดที่มีการก่อสร้างต่างๆ”พล.ต.อ.ศรีวราห์ กล่าว”

 

พล.ต.อ.ศรีวราห์ รังสิพราหมกุล