ที่หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกรณีที่นักการเมืองและสื่อหลายฝ่ายพาดพึงถึงประเด็นคำว่า ‘ไทยนิยม’ ที่ พลเอก ประยุทธ์กล่าวในระหว่างการมอบโอวาทวันเด็กประจำชาติปี 2651 ที่ผ่านมา

“ประชาธิปไตยไทยนิยมในแบบของผม คือ ทําอย่างไรคนไทยจะเข้าใจประชาธิปไตยที่ถูกต้อง ทําอย่างไรคนไทยจะทําในส่ิ่งที่ดี งาม ถ้าทุกคนมุ่งไปสู่สิ่งที่เป็นเป้าหมายที่กําหนดไว้แล้ว นั่นแหละคือไทยนิยม คนไทยชอบทํา เราต้องทําส่ิ่งดีๆ จะเกิดผลดีต่อ บ้านเมือง อันนี้ขอโอกาสชี้แจงเพราะพาดหัวมาหลายวันแล้ว ประชาธิปไตยไทยนิยมของผม คนไทยชอบอะไรก็ชอบ รักอะไรก็รัก เกลียดอะไรก็เกลียด บางคนก็รักๆ เกลียดๆ เกลียดข้างนี้บ้างเกลียดข้างโน้นบ้าง ผมไม่เคยเกลียดใคร เพราะทุกคนคือคนไทยทั้งสิ้น เว้นแต่หลายคนเขาเกลียดผม แต่ในห้องนี้ผมว่าไม่น่ามี” พล.อ.ประยุทธ์ กล่าว

พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวต่ออีกว่า ตนในนามหัวหน้ารัฐบาล ในนามหัวหน้า คสช.ตนมีตําแหน่งเยอะ แต่ตนก็คือตน มีเจตนาอันบริสุทธิที่จะ ทําให้บ้านเมืองปลอดภัย ใครคิดว่าปลอดภัยอยู่แล้วก็โอเค ใครที่คิดว่ายังไม่ปลอดภัยตนก็ทําให้ ก็แล้วแต่คนจะคิด ห้ามความคิดคน ไม่ได้