ตามที่ เพจ กรุงเทพ กรุงเทพ ได้ติดตามข่าวคราวความเคลื่อนไหวของ นายทักษิณ ชินวัตร และน.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี มาอย่างต่อเนื่อง ได้ระบุว่า กรณีที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ลงมติเอกฉันท์เห็นชอบร่างพ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ซึ่งมีสาระสำคัญตัดสิทธิการฟ้องร้องคดีอาญาของคนที่หนีคดีไปต่างประเทศ โดยให้เหตุผลว่า กฎหมายไม่ควรให้สิทธิผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามคำพิพากษา ที่ผ่านมาให้ความยุติธรรมจริงหรือ? คนในตระกูลชินวัตร ได้รับความยุติธรรมจริงหรือเปล่า?

คนส่วนใหญ่มองว่า ในประเทศนี้ กติกา ไม่เป็นกติกา กฎหมายไม่เป็นกฎหมาย คนที่ทำหน้าที่ ที่ควรให้ความยุติธรรมกลับไม่ยุติธรรม นอกจากจะไม่คืนความ ยุติธรรม ให้เขาแล้ว ยังให้ใครก็ได้รังแกเขา ซ้ำแล้วซ้ำอีก

ประเทศนี้ไม่คำนึงถึงความหมายของสิทธิมนุษยชน ไม่เคารพสิทธิขั้นพื้นฐานที่มนุษย์เกิดมาพร้อมกับความเท่าเทียมกัน ในแง่ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ โดยฝ่ายที่โดนกระทำจะไม่มีสิทธิ์ ที่จะเรียกร้องความเป็นธรรมอีกเลย “ตลอดชีวิต” #ประเทศกูมี กฎหมายมัดมือชก ให้ใครก็ได้เล่นงานคนได้ข้างเดียว ห้ามร้อง ห้ามขอความเป็นธรรม คนที่ยกมือผ่านร่างกฎหมายนี่เป็น มนุษย์พันธุ์ไหน


?