นายสมชัย ศรีสุทธิยากร อดีตกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) และสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุเนื้อหาว่า การอ้างว่า รมต.สมัยก่อนๆไม่เคยลาออกช่วงเลือกตั้ง เป็นตรรกะที่ไม่ครบถ้วน มีความเห็นจากหลายฝ่าย (รองนายกวิษณุ และ อดีตประธาน กกต.) ระบุว่า ๔ รมต.ที่ไปตั้งพรรคการเมืองไม่จำเป็นต้องลาออก ด้วยเหตุผลในอดีตว่าที่ผ่านมาทุกครั้งที่มีการเลือกตั้งก็ไม่เคยมีรัฐมนตรีลาออกนั้น เป็นตรรกะที่ถูกเพียงครึ่งเดียว เนื่องจาก การดำรงอยู่ของ รัฐมนตรีในภาวะปกติและภาวะที่เป็นอยู่ในปัจจุบันแตกต่างกัน

รัฐธรรมนูญมาตรา ๑๖๙ ระบุว่า ในช่วงการเลือกตั้ง รัฐมนตรีในครม.รักษาการ จะทำ ๔ เรื่องไม่ได้ คือ ๑) การอนุมัติงบประมาณโครงการที่ผลผูกพันรัฐบาลหน้า ๒) การแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการ (เว้นที่ กกต.เห็นชอบ) ๓) ใช้เงินสำรองจ่าย ฉุกเฉินจำเป็น(เว้นแต่ กกต.เห็นชอบ) และ ๔) ใช้ทรัพยากรหรือบุคคลของรัฐเพื่อการหาเสียง

มาตราดังกล่าว บังคับใช้เฉพาะกรณีที่อายุสภาผู้แทนราษฎรสิ้นสุดลงหรือมีการยุบสภาผู้แทนราษฎร แล้ว ครม.ทั้งชุดต้องพ้นจากตำแหน่งแล้วให้อยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อ (ครม.รักษาการ)จนกว่าจะมี ครม.ชุดใหม่ แต่ไม่ใช่กรณีเลือกตั้งครั้งแรก ที่ครม.ยังมีอำนาจเต็ม ไม่ใช่ ครม.รักษาการ

ดังนั้น ๔ รัฐมนตรี หากไม่ลาออกในช่วงเลือกตั้ง แล้วไปกระทำการใน ๔ เรื่องข้างต้น เช่น บังเอิญไปใช้ทรัพยากรของรัฐที่หมิ่นเหม่ไปในทางหาเสียง หรือไปอนุมัติงบประมาณหรือโครงการใดๆ ที่มีผลผูกพันรัฐบาลชุดต่อไปหรืออนุมัติงบฉุกเฉิน และมีลักษณะเป็นการหาเสียง จะเกิดการฟ้องร้องตีความกันอีกว่า ทำได้หรือทำไม่ได้ ยิ่งเป็นเรื่องการแต่งตั้งข้าราชการจะเกิดความวุ่นวาย หากแต่งตั้งแล้วเป็นโมฆะภายหลัง

กฎหมายไม่ได้บอกให้ลาออก แต่วิญญูชนควรรู้ว่า อะไรควรทำ ไม่ควรทำ

ยิ่งวิญญูชนยิ่งควรรู้ว่า อะไรควรพูด ไม่ควรพูด

นายสมชัย ศรีสุทธิยากร