ที่ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) เป็นธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (ก.ตร.) โดยใช้เวลาในการประชุม 1 ชั่วโมงครึ่ง

พล.ต.อ.จักรทิพย์ กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้ไม่มีวาระอะไรเป็นพิเศษ มีเพียงเรื่องเพื่อทราบ 4 เรื่อง มีเรื่องเพื่อพิจารณา 6 เรื่อง และเสนอมติก.ตร. ขยายระยะเวลาการแต่งตั้งข้ารามชการตำรวจระดับรองผบก. ถึง สว.ไปจนถึงวันที่ 31 ธ.ค.2561 สำหรับประเด็นสำนักงานตำรวจแห่งชาติขอถอนเรื่อง การปรับลดตำแหน่งที่ปรึกษาพิเศษ ทำหน้าที่ควบคุมศูนย์ปฏิการพิเศษ 10 ศูนย์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ซึ่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ถอนเรื่องกลับไป เพื่อนำเข้าที่ประชุมบริหาร ตร.เสียก่อน เมื่อครั้งประชุมก.ตร.วันที่ 12 พ.ย.ที่ผ่านมา เรื่องนี้คงจะไม่นำเข้าประชุมก.ตร.อีกแล้ว เพราะได้มีการยกเลิกในประเด็นนี้ไปแล้ว โดยเป็นมติของบอร์ดที่มีพล.ต.อ.เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน รอง ผบ.ตร.เป็นประธาน