พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท ผู้บัญชาการทหารบก ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม และติดตามผลการปฏิบัติงานของหน่วยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ สำหรับการเดินทางลงพื้นที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเยี่ยมเยียนกำลังพลที่ปฏิบัติงานในพื้นที่พร้อมทั้งติดตามความคืบหน้า พร้อมทั้งได้มีการชี้แจงผลการปฏิบัติงานที่สำคัญในห้วงที่ผ่านมา รวมทั้งมอบแนวทางการปฏิบัติงานที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้