นายศิรินทร์ยา สิทธิชัย เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด หรือ ป.ป.ส. กล่าวในรายการเดินหน้าประเทศไทย เรื่องยุทธศาสตร์ปราบปรามยาเสพติด โดยยอมรับว่าปัจจุบันเครือข่ายยาเสพติดมีความพยายามในการผลิตยาเสพติดมากขึ้น โดยที่ผลการจับกุมในระยะเวลาที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่สามารถจับกุมได้แต่ยาเสพติดล็อตใหญ่ ทั้งนี้ส่วนหนึ่งมาจากการทำงานร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติตามนโยบายรับบาล และจากเดิมที่จะจับกุมเฉพาะผู้ลักลอบและรับจ้างลำเลียง เป็นให้ขยายผล พรบ. มาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดมากขึ้น โดยให้อำนาจเกี่ยวกับมาตรการสมคบ สนับสนุน ช่วยเหลือ และมาตรการริบทรัพย์ ผู้ที่เกี่ยวข้องแม้จะไม่มีของกลางยาเสพติด
เลขาธิการ ป.ป.ส. กล่าวต่อด้วยว่า กรมการปกครองได้สำรวจปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านทั่วประเทศรวม 81,983 หมู่บ้าน ปีละ 2 ครั้ง โดยใช้กลไกภาคส่วนต่างๆ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวม 27 หน่วยงานในการแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยเน้นมาตรการหลัก 3 มาตรการ คือ การป้องกันยาเสพติด การบำบัดผู้เสพ และการปราบปราม นอกจากนี้ ยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหายาเสพติดยังสร้างการมีส่วนร่วมกับต่างประเทศและประชาชนด้วย ซึ่ง ป.ป.ส. มีสายด่วน 1386 เปิดบริการตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อให้ประชาชนร่วมแจ้งเบาะแสยาเสพติด โดยผู้ที่แจ้งเบาะแสเข้ามาไม่ต้องแจ้งชื่อ-นามสกุลจริง แต่ให้แจ้งรายละเอียดของเบาะแสให้ได้มากที่สุด ทั้งนี้ ป.ป.ส.จะมีเจ้าพนักงานในการบังคับคดีตรวจสอบและเก็บข้อมูลลงระบบ พร้อมทั้งส่งข้อมูลการแจ้งเบาะแสทั้งหมดให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป