นายสอาด ธีรโรจนวงศ์ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายค้าเงินตราต่างประเทศ สายบริหารการเงิน (ที่ 2 จากซ้าย) นายมนตรี อุปถัมภากุล เจ้าหน้าที่บริหารระดับ Vice President ฝ่ายทุนธนกิจ สายวานิชธนกิจ (ที่ 2 จากขวา) นางวิภาวี เชิดชูธรรม เจ้าหน้าที่บริหารระดับ Vice President-Senior Dealer บริหารเงิน (ซ้าย) และ นางสาวรัตติญา รติโภคิน เจ้าหน้าที่บริหารระดับ Assistant Vice President-Senior Dealer บริหารเงิน (ขวา) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนธนาคารรับมอบรางวัลเกียรติยศจากนิตยสารดิแอสเส็ท (The Asset) ซึ่งเป็นนิตยสารชั้นนำแห่งเอเชีย ในงาน The Asset Benchmark Research Awards 2018 โดยธนาคารกรุงเทพได้รับ 6 รางวัล ในประเภท Asian Local Currency Bond Benchmark Review ประกอบด้วย Top Bank in Government Bonds, Top Arranger – Government Bonds, Top Arranger – Corporate Bonds, Top Bank in Corporate Bonds, Best Trader และ Best Sales ทั้งนี้ สำหรับรางวัลดังกล่าวจะมอบให้กับสถาบันและรายบุคคลซึ่งได้รับการโหวตจากการ Survey โดยนิตยสาร The Asset จะสอบถามไปยังผู้ร่วมตลาดตราสารหนี้กว่า 300 ราย ใน 11 ตลาดตราสารหนี้เอเชีย ได้แก่ จีน (CNY/CNH) ฮ่องกง อินเดีย อินโดนีเซีย เกาหลี มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไต้หวัน และไทย เพื่อคัดเลือกคู่ค้าตราสารหนี้ที่ให้บริการเป็นเลิศในความคิดของลูกค้า ซึ่งธนาคารกรุงเทพ ได้รับการโหวตให้ได้รับทั้ง 6 รางวัลดังกล่าว นับเป็นรางวัลแห่งความสำเร็จที่น่าภาคภูมิใจ และช่วยตอกย้ำการให้บริการทางการเงินเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าอันเป็นที่ยอมรับในระดับภูมิภาค./