ที่ กองบัญชาการกองทัพบก (บก.ทบ.) ถ.ราชดำเนิน พ.อ.หญิง ศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษก คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) กล่าวว่า การประชุมสำนักเลขาธิการ คสช. โดยมี พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก(ผบ.ทบ.) ในฐานะเลขาธิการ คสช. เป็นประธานการประชุม ได้เน้นย้ำให้ทุกส่วนงานยังคงเดินหน้าปฏิบัติงานตามนโยบายเร่งด่วนในช่วง 3 เดือนนี้ ทั้งการลงพื้นที่รับฟังและแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชน โดยศูนย์ดำรงธรรมเคลื่อนที่ การสกัดกั้นยาเสพติดและอาวุธสงคราม รวมถึงการสกัดกั้นสินค้าเกษตรที่ลักลอบนำเข้าประเทศ อีกทั้งให้ทุกส่วนงานเร่งเยียวยาความเสียหายพื้นที่ทางการเกษตรที่เกิดอุทกภัยในช่วงที่ผ่านมา ซึ่งหลายจังหวัดอยู่ในระหว่างการฟื้นฟูและสำรวจความเสียหาย อาทิ จ.ประจวบคีรีขันธ์ จ.นครศรีธรรมราช และ จ.ชุมพร

สำหรับการขับเคลื่อนงานด้านการเมืองของประเทศในขณะนี้ คสช.ยังคงเดินหน้าสนับสนุนทุกภาคส่วนในการเตรียมการสู่การเลือกตั้งตามโรดแมปที่กำหนดไว้ โดยล่าสุดมีคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 16/2561 เรื่องการดำเนินการตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง (เพิ่มเติม) ซึ่งมีบางส่วนนำไปขยายความให้เกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน

อย่างไรก็ตามคำสั่งดังกล่าวมีเจตนาเพื่อให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) มีเวลาในการพิจารณาแบ่งเขตเลือกตั้งอย่างเหมาะสมมากขึ้น เพื่อให้เกิดความสะดวกแก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งและพรรคการเมืองทุกพรรคอย่างเท่าเทียมกัน ซึ่งประเด็นสำคัญคือแม้จะมีคำสั่งดังกล่าว แต่ กกต.ยังคงมีอำนาจหน้าที่ในการเตรียมการและจัดการเลือกตั้งตามกฎหมาย อีกทั้งโรดแมปการเลือกตั้งที่รัฐบาลและ คสช.ได้ประกาศไว้ยังคงดำเนินไปตามกรอบเวลาเดิม ซึ่งคำสั่งดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อโรดแมปการเลือกตั้ง