นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา (กลาง) กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) ถ่ายภาพร่วมกับหัวหน้าคณะผู้เข้าร่วมประชุม (Heads of Delegation) จากจีน อินเดีย เกาหลีใต้ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ ตุรกี ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย เวียดนาม รวม 11 องค์กรสมาชิก และอีก 3 องค์กรเป็นผู้สังเกตการณ์และผู้สังเกตการณ์ถาวร ในการประชุมประจำปีครั้งที่ 24 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าในเอเชีย (Asian EXIM Banks Forum) เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและประสบการณ์ในการสนับสนุนและเตรียมความพร้อมภาคเอกชนเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 เป็นส่วนหนึ่งของการผลักดันให้เศรษฐกิจและสังคมของเอเชียและโลกโดยรวมขยายตัวอย่างมีเสถียรภาพในระยะยาว ณ โรงแรมเดอะ เวสทิน สิเหร่ เบย์ รีสอร์ทแอนด์สปา ภูเก็ต เมื่อเร็วๆ นี้