นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ อดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงการทำงานของรัฐบาลเกี่ยวกับเรื่องของเด็กเนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติว่า ขอฝากให้รัฐบาลกำหนดนโยบาย และแนวทางปฏิบัติให้ชัดเจนในการทำงานเพื่อไม่ให้เด็กเกิดปัญหา อันได้แก่ปัญหาที่กระทบกับสิทธิขั้นพื้นฐานของเด็ก 4 ประการ คือ 1.สิทธิ์ในการอยู่รอด 2.สิทธิ์ในการปกป้องคุ้มครอง 3.สิทธิ์ในการพัฒนา 4. สิทธิ์ในการมีส่วนร่วม

นายองอาจกล่าวต่อว่าโดยเฉพาะสิทธิในการป้องกันคุ้มครองที่ยังมีปัญหาอยู่มาก ทั้งการคุ้มครองจากการเลือกปฏิบัติ การล่วงละเมิด การทำร้าย การกันแกล้งรังแก การถูกทอดทิ้งละเลย การลักพาตัว การใช้แรงงานเด็ก ความยุติธรรมต่อผู้เยาว์ และการเอารัดเอาเปรียบทางเพศ สิทธิต่างๆ 4 ประการโดยทั่วไปก็มีหน่วยงานภาครัฐเข้าไปรับผิดชอบในการปฏิบัติให้เป็นไปตามสิทธิขั้นพื้นฐานของเด็กอยู่แล้ว แต่รัฐบาลก็ต้องยอมรับความจริงว่ายังมีปัญหาในภาคปฏิบัติให้ครอบคลุมก้าวหน้า หลุดพ้นจากปัญหาต่างๆได้อย่างน่าพึงพอใจจึงขอฝากให้รัฐบาลคำนึงถึงเรื่องสิทธิขั้นพื้นฐานของเด็ก 4 ประการ ด้วยการกำหนดมาตรการการแก้ไขปัญหาพัฒนาให้เห็นเป็นรูปธรรมก็จะเป็นประโยชน์กับเด็กไทยของเราในที่สุด

นายองอาจกล่าวทิ้งท้ายว่าเรื่องที่อยากฝากรัฐบาลให้ดูแลอย่างจริงจัง คือ เรื่องเด็กหาย จากการเปิดเผยของมูลนิธิกระจกเงา พบว่าในปี พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมามีเด็กหายกว่า 400 ราย ซึ่งเป็นตัวเลขเด็กหายที่เฉพาะรวบรวมได้ ส่วนที่หายไปโดยไม่ได้รวบรวมเป็นสถิติไว้อาจจะมีมากกว่านี้ก็ได้ กรณีเด็กหายถือเป็นการทำร้ายจิตใจพ่อแม่ญาติพี่น้องของเด็กเป็นอย่างมากเพราะฉะนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรเร่งแก้ไขปัญหาบูรณาการในการป้องกันปราบปรามเพื่อให้จำนวนเด็กหายลดน้อยลงในที่สุด