นางเพชรรัตน์ สินอวย รองปลัดกระทรวงแรงงาน ในฐานะโฆษกกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่าจากกรณีที่มูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน (LPN) ได้รับการร้องเรียนจากลูกจ้างสัญชาติเมียนมา จำนวน 37 คน ว่าถูกบริษัท ตองหนึ่งรุ่งโรจน์ จำกัด ซึ่งเป็นนายจ้าง หักค่าจ้างลูกจ้างชาวพม่า ซึ่งไม่เป็นไปตาม พรบ. คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 โดย 1) หักเงินจากค่าจ้างร้อยละ 5 จากยอดค่าจ้างทุกงวด โดยไม่ชี้แจงรายละเอียดว่าหักเพื่อค่าใช้จ่ายใด 2) หักเงิน งวดละ 200 บาท โดยระบุว่าเป็นค่าตำรวจ 3) หักเงินค่าใช้จ่ายในการพิสูจน์สัญชาติ จำนวนเงินตั้งแต่ 4,500 – 20,000 บาท นั้น

พลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน รับทราบและได้สั่งการให้คุ้มครองดูแลและดำเนินการตามกฎหมายอย่างรอบด้าน เพื่อพิทักษ์สิทธิของแรงงานอย่างเท่าเทียม หน่วยงานกระทรวงแรงงานและหน่วยงานกระทรวงอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย สถานีตำรวจภูธรบางเลน ร่วมตรวจคัดกรองลูกจ้างสัญชาติเมียนมา ของนายจ้าง บริษัท ตองหนึ่งรุ่งโรจน์ จำกัด ซึ่งได้ยื่นเรื่องขอความช่วยเหลือกรณีนายจ้างหักค่าจ้าง ว่าเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์หรือไม่  โดยสรุปผลการคัดแยกเหยื่อทั้ง 2 วัน จำนวน 40 คน ไม่พบว่าเป็นเหยื่อจากการค่ามนุษย์ จำนวน 37 คน และควรได้รับการช่วยเหลือและคุ้มครองตามกฎหมายอื่น ซึ่งอาจจะเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์ จำนวน 3 คน

นอกจากนี้ สำนักงานประกันสังคม โดยสำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครปฐม ได้ดำเนินการตรวจสอบบริษัท ตองหนึ่งรุ่งโรจน์ จำกัด ซึ่งในเบื้องต้น ลูกจ้างสัญชาติเมียนมาไม่มีข้อมูลการขออนุญาตทำงานจากสำนักงานจัดหางานจังหวัดนครปฐม และยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตน ดังนั้น สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครปฐม จะดำเนินการตรวจสอบการขออนุญาติทำงานของลูกจ้างสัญชาติเมียนมา เพื่อดำเนินการติดตามให้นายจ้างขึ้นทะเบียนลูกจ้างให้เป็นผู้ประกันตนต่อไป

ทั้งนี้ รมว.แรงงาน ได้เน้นย้ำให้ “พนักงานตรวจแรงงานสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครปฐม ทำการสอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานร่วมกับส่วนกลางเพื่อดำเนินคดีกับนายจ้างตามข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป” นางเพชรรัตน์ฯ กล่าวในท้ายที่สุด