วันนี้ ที่​ พรรคภราดรภาพ​ นายนิธิพล รวานนท์ รองเลขาธิการพรรคฯ เผยว่า มรว.ดำรงดิส ดิสกุล หัวหน้าพรรคฯ ได้มอบหมายภาระกิจให้กับรองหัวหน้าพรรค ลงไปดำเนินการกำกับดูแล ผู้ที่จะลงสมัคร สส.แตล่ะภูมิภาค

ส่วนเรื่องนโยบายพรรคทั้งหมดนั้น จะร่วมกันประชุมพิจารณารับฟังเสียงความต้องการของประชาชนทุกภาคส่วน เพื่อนำมากำหนดเป็นนโยบายของพรรคฯ

ในเรื่องการประสานงานกับคณะกรรมการเลือกตั้ง​ (กกต.) มอบให้นายพันธ์ยศ อัครอมรพงศ์ เลขาธิการพรรค ดูแล พร้อมรับผิดชอบพื้นที่เลือกตั้งในเขตกรุงเทพมหานคร

พรรคภราดรภาพ

ส่วนในเรื่องยุทธศาสตร์ของพรรคมี พลโท​ ชุมพร วิเชียร ที่ปรึกษาพรรคฯ เป็นผู้รับผิดชอบ

นายนิธิพลฯ ได้กล่าวในตอนท้ายว่า จากนี้ถึงวันหย่อนบัตรเลือกตั้ง พรรคภราดรภาพ​ ยืนยันว่า มีความพร้อมในการเข้าสู่การเลือกตั้งสูง ซึ่งทีมบริหารพรรคได้วิเคราะห์ถึงประเด็นสถานการณ์ทางการเมืองแล้ว ยิ่งทำให้มั่นใจในการเลือกตั้งครั้งนี้ และเชื่อว่าพรรคจะได้รับความนิยมจากประชาชนที่เบื่อความขัดแย้ง หันมาชื่นชมชื่นชอบวิธีการประนีประนอมที่จะขอเข้าไปเป็นคนกลางอย่างแน่นอน