นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) แถลงเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. …. ที่ผ่านการพิจารณาของ สนช. วาระ 3 แล้วว่าส่งไปยังคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) และ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) แล้ว หากมีข้อโต้แย้งจาก 2 หน่วยงานนี้ ก็จะมีการตั้งคณะกรรมาธิการร่วม 3 ฝ่ายต่อไป ซึ่งในส่วนของ กรธ. ได้ส่งหนังสือแสดงความห่วงใยมายัง สนช. แล้ว เรื่องคุณสมบัติของผู้ที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ ป.ป.ช. โดย กรธ. ต้องการให้ส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความในเรื่องดังกล่าว ขณะที่ ป.ป.ช. ยังไม่ส่งข้อโต้แย้งใดๆ ซึ่งต้องรอก่อนเพราะวันนี้ (12 ม.ค.) เป็นวันครบกำหนดที่ต้องส่งเรื่องโต้แย้งมายัง สนช. ส่วนการจะส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความหรือไม่นั้น ต้องรอสมาชิก สนช. แต่ละคนว่าจะมีการส่งศาลรัฐธรรมนูญตีความหรือไม่
นายพรเพชรกล่าวยอมรับว่ารู้สึกไม่สบายใจกรณีที่มีผู้วิพากษ์วิจารณ์ว่า โดยที่สุดแล้วหาก สนช. ยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความจะเป็นการสร้างปัญหาให้กับตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ เพราะตุลาการฯ มีปัญหาเรื่องคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามเหมือนกัน จึงขอชี้แจงว่า ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญทั้งคณะยังสามารถทำหน้าที่ได้ ส่วนตุลาการ 5 คน ที่รักษาการสามารถทำหน้าที่ต่อไปได้เช่นกัน จึงไม่เกี่ยวข้องกับการยกเว้นคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม เช่นเดียวกับ กกต. ที่ขณะนี้อยู่รักษาการต่อไป
นายพรเพชรกล่าวตอนท้ายว่า หากสมาชิก สนช. มีความเห็นไม่ส่งศาลรัฐธรรมนูญตีความ สนช. จะส่งร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกล่าวไปยังคณะรัฐมนตรีต่อไป