ที่ วิทยาลัยป้องกันราอาณาจักร (วปอ.) พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคง และ รมว.กลาโหม เป็นประธานเปิดการศึกษาหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร รุ่น 61 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ พล.อ.ประวิตร กล่าวเปิดหลักสูตรตอนหนึ่งว่า เนื่องจาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ติดภารกิจไม่สามารถมาเป็นประธานในการเปิดงานได้ จึงมอบหมายให้ตนมาเป็นประธานในพิธีเปิดแทน ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านที่ได้มีโอกาสเข้ารับการศึกษาในสถาบันด้านความมั่นคงสูงสุดของประเทศ นับเป็นความภาคภูมิใจและได้รับเกียรติอย่างสูงสุดที่ได้รับการคัดเลือกเข้ามาศึกษา โดยทำการคัดเลือกผู้บริหารระดับสูง ที่มีความเหมาะสม มีวุฒิภาวะตั้งแต่ ข้าราชการ พลเรือน ตำรวจ ทหารพนักงานองค์กรรัฐ รัฐวิสาหกิจ รวมทั้งนักการเมืองที่มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์มาศึกษา ร่วมกันเพื่อความมั่นคงของประเทศในอนาคต

พล.อ.ประวิตร กล่าวอีกว่า เมื่อเข้ามาแล้วก็ขอให้ตั้งใจรับการศึกษา ทั้งในห้องเรียนและการดูงานในต่างประเทศ ต้องสรุปรายงานผลให้ทราบ รวมถึงการทำเอกสารวิจัยของบุคคลว่าจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่จะนำไปต่อยอดในการแก้ไขปัญหา การพัฒนาประเทศต่อไป เมื่อสำเร็จการศึกษาขอให้ทุกท่านได้ใช้เครือข่ายในการรักษาความมั่นคงร่วมกันสร้างระบบสถาบันให้แข็งแกร่งภาครัฐภาคเอกชนให้ก้าวหน้าต่อไปอย่างมั่น คุณและเศรษฐกิจมั่นคงประชาชนมีความสุขโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของภาครัฐมากกว่าส่วนตน

พล.อ.ประวิตร กล่าวด้วยว่า ในหลักสูตรนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องของการรายงานและการดูงานของแต่ละบุคคลที่ เพื่อให้รู้ว่าสิ่งที่ตัวเองไปดูได้ประโยชน์อะไรจากประเทศและเรามีความคิดเห็นอย่างไรที่จะเสนอแนะให้กับองค์กรหน่วยงานของเรา เพื่อให้ได้ ใช้ประโยชน์ต่อไป ดังนั้นไปดูงานก็ขอให้ไปดูงานจริงๆอย่าไปเที่ยว ไปแล้วสังเกตดูว่ามีอะไรที่จะทำให้ประเทศชาติเจริญก้าวหน้าเนื่องจากทุกคนมีประสบการณ์ มีความสามารถ และประสิทธิภาพในการทำงานจากอดีตมากมาย อยากให้ใช้ตรงนี้ได้ช่วยให้ประเทศชาติเจริญก้าวหน้าซึ่งความต้องการของนายกรัฐมนตรีคือต้องการให้ประเทศไทยเป็น 4.0 ดังนั้นเรามีความคิดเห็นอย่างไรที่จะนำไปสู่ประเทศไทยเป็น 4.0 ให้ได้

“ทุกท่านสมัครใจเข้ามาศึกษา เมื่อเข้ามาแล้วต้องเข้ามาเรียน ไม่ใช่เป็นนักศึกษานอกห้องเรียน ไปดูงานต่างประเทศ ให้ตั้งใจดูงาน เที่ยวได้บ้าง แต่ต้องดูว่าเราได้ประโยชน์อะไรต่อการไปดูงาน ทั้งเรื่อง โลจิสติกส์ ความมั่นคงโครงสร้างพื้นฐาน รถไฟ ไปดูว่าความเปลี่ยนแปลงของต่างประเทศมีความเจริญก้าวหน้าไปและที่เราดำเนินการอยู่ขณะนี้ ถูกต้องหรือไม่ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีของนายกรัฐมนตรี มีอะไรที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้นหรือปรับปรุงยุทธศาสตร์นี้อย่างไร ยืนยันว่ายุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีแก้ไขได้เพื่อให้ประเทศมีความเจริญก้าวหน้า” พล.อ.ประวิตร กล่าว

พล.อ.ประวิตร กล่าวอีกว่า ขณะนี้รัฐบาลก็พยายามดูแลผู้มีรายได้น้อย ด้วยการใช้จ่ายเงินงบประมาณให้กับผู้ที่มีรายได้น้อยในทุกสาขาอาชีพ ทั้งบัตรผู้มีรายได้น้อยหรือบัตรสวัสดิการภาครัฐ จำนวน 10 กว่าล้านคนเกษตรกรก็มีในเรื่องค่าเกี่ยวและเก็บรักษาข้าวซึ่งรัฐบาลพยายามทำทุกอย่างเพื่อให้คนที่มีรายได้น้อยมีรายได้ที่พอกิน อยากจะฝากนักศึกษาด้านความมั่นคงได้ช่วยหาอะไรที่รัฐบาลต้องทำให้เกิดความมั่นคงของรัฐ

“เนื่องจากรัฐบาลอยู่มา 4 ปีกว่าก็พยายามทำทุกอย่างเพื่อให้ประชาชนมีรายได้ที่สามารถอยู่ได้ แต่ก็ได้ยินว่าบ่นตลอดเวลาว่า รัฐบาลแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจไม่ได้ ในขณะที่ตัวเลขทางด้านเศรษฐกิจขยับขึ้นต่อเนื่อง จึงไม่รู้ว่าสวนทางกันอย่างไร ดังนั้นต้องไปดูที่ว่ามีรายได้น้อย ไม่พอกินเกิดจากอะไร เกิดจากการทำงานของรัฐบาลที่ไม่ถูกต้องหรือไม่ อยากจะฝากไว้ให้ทุกท่านต่างประเทศชาติให้เกิดความมั่นคง” พล.อ.ประวิตร กล่าว