นางวสุกานต์ วิศาลสวัสดิ์ กรรมการและผู้จัดการ บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (บตท.) เปิดเผยว่า “บตท. ได้เพิ่มช่องทางอำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าสินเชื่อบ้านของ บตท. ในการชำระค่างวดบ้านผ่านโมบายแบงก์กิ้ง หรือ แอปพลิเคชันธนาคารบนมือถือต่างๆ แล้ว ได้แก่

  •  Krungthai NEXT ธนาคารกรุงไทย
  •  K PLUS ธนาคารกสิกรไทย
  • Bualuang mBanking ธนาคารกรุงเทพ และ
  •  SCB EASY ธนาคารไทยพาณิชย์

นางวสุกานต์ วิศาลสวัสดิ์

โดยลูกค้าสามารถสแกนบาร์โค้ด (Barcode) จากเอกสารการชำระเงินกู้ (Pay-in Slip) หรือระบุเลขที่บัญชีเงินกู้ผ่านแอปพลิเคชันของธนาคารนั้นๆ ก็สามารถชำระค่างวดบ้านได้ โดยไม่ต้องใช้เงินสดและไม่เสียค่าธรรมเนียมในการชำระค่างวดอีกด้วย”

นางวสุกานต์ กล่าวเสริมว่า “การเพิ่มช่องทางชำระค่างวดบ้านดังกล่าว เป็นการตอบสนองนโยบายสังคมไร้เงินสด “Cashless Society” ตามนโยบาย Thailand 4.0 ของรัฐบาล และเป็นอีกทางเลือกเพื่อให้ประชาชนเกิดความสะดวกสบายมากขึ้น บตท. เป็นตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย ไม่ได้ทำหน้าที่ปล่อยสินเชื่อให้กับประชาชนโดยตรง แต่มีหน้าที่รับซื้อพอร์ตสินเชื่อบ้านที่เป็น “หนี้ดี” มาจากธนาคาร หรือสถาบันการเงิน แล้วนำไปผ่านกระบวนการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ (Securitization) เพื่อระดมเงินจากตลาดทุน ดังนั้น บตท. จึงไม่มีสาขาย่อยเหมือนธนาคารทั่วไป เราจึงต้องทำงานร่วมกับตัวกลางในการรับชำระค่างวดจากลูกค้า โดย บตท. ให้ความสำคัญกับลูกค้าเป็นหลักเพื่อให้ได้รับบริการที่สะดวก รวดเร็ว และประหยัดค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ ยังช่วยให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการภาครัฐได้สะดวกรวดเร็วมากขึ้นด้วย”

ปัจจุบัน บตท. มีช่องทางการชำระค่างวดบ้านที่หลากหลายมากกว่า 10 ช่องทาง อาทิ การหักบัญชีเงินฝากธนาคาร, เคาน์เตอร์ธนาคาร, ที่ทำการไปรษณีย์, จุดชำระเงินเทสโก้โลตัส และ Mobile / Internet Banking ลูกค้าสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่
Contact Center โทร. 02-018-3636, ช่องทาง Online ที่ Facebook Fanpage “บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย SMC” หรือกดเพิ่มเพื่อนทาง
แอปพลิเคชันไลน์โดยพิมพ์ “@smc.or.th” รวมทั้งเว็บไซต์ www.smc.or.th