คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึง ภาพรวมการหยั่งเสียงเลือกตั้งหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ในพื้นที่ภาคอีสานเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายนที่ผ่านมาว่า พบปัญหาที่มีสมาชิกไปรอจำนวนมากทำให้เจ้าหน้าที่ให้ทิ้งบัตรประชาชน พร้อมกับปั๊มลายนิ้วมือเอาไว้ จากนั้นเจ้าหน้าที่เป็นคนกดลงคะแนนให้ ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องและได้ตักเตือนไปแล้วรวมถึงรายงานด้วยวาจาให้ คณะกรรมการการหยั่งเสียงเลือกหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ (กกต.พรรค) รับทราบถึงปัญหาดังกล่าว เพื่อจะได้นำไปแก้ไข