นายทรงศักดิ์ ทองศรี รองหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย (ภท.) กล่าวถึงโครงการไทยนิยมยั่งยืนของรัฐบาล ว่า จากการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนทราบว่าเป็นงานราชการประจำ หรืองานแบบรูทีน อาทิ ทำถนน ขุดบ่อน้ำ และมองเป็นเรื่องธรรมดา ถามว่าดีหรือไม่ ถูกใจหรือไม่ พวกเขาบอกเฉยๆ อาจคิดว่าเป็นเพราะรัฐบาล คสช.ที่เข้ามาเพื่อแก้วิกฤตของประเทศ ในฐานะคนกลาง แล้วออกไป จึงไม่มีภาพจำอะไรแตกต่างจากสภาวะปกติที่มีรัฐบาล และ ส.ส.มาจากเลือกตั้ง ก็จะเข้าใจว่าโครงการต่างๆเป็นของฝ่ายการเมือง และรับรู้รับทราบว่าพรรคใดผลักดัน ส.ส.คนใดเป็นผู้จัดหาโครงการมาลงพื้นที่ตามความต้องการของชาวบ้าน ส่วนจะถูกใจหรือไม่ถูกใจชาวบ้านก็สามารถตัดสินใจผ่านการเลือกตั้งในสมัยหน้าว่าจะยอมให้นักการเมืองคนเดิมเข้ามารับใช้หรือไม่ หรือหากไม่ถูกใจ ก็ลงโทษโดยไม่เลือกเข้ามา