พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. พร้อมคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจ ข้าราชการตำรวจ ปฏิบัติหน้าที่ครู โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบำรุง ที่ 112 จังหวัดเชียงราย ซึ่งมีข้าราชการตำรวจมาปฏิบัติหน้าที่ครู จำนวน 11 คน และ นักเรียน 146 คน

พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา

เพื่อเป็นการสร้างกำลังใจและบำรุงขวัญแก่ข้าราชการตำรวจ ที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ทุรกันดาร พร้อมกล่าวชื่นชมผลการปฏิบัติงานทั้งในด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยตามแนวชายแดน การช่วยเหลือประชาชน รวมถึงการดำเนินกิจการของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน พร้อมมอบอุปกรณ์ กีฬา ขนม ยาและเวชภัณฑ์ให้แก่เด็กนักเรียน ในการนี้ ผบ.ตร. ยังได้ฝากครูตำรวจตระเวนชายแดน ช่วยกันปลูกจิตสำนึก เด็กนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนให้มีความรักในสถานบัน ชาติ ศาสน์ พระมหากษัตริย์