มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ร่วมกับ มูลนิธิการกุศลอุบลราชธานี​ (จีตัมเกาะ) จ.อุบลฯ นำโดยคุณศิริกุล โอภาสวงศ์ กรรมการและเหรัญญิก,คุณจารุรัตน์ คุณัตถานนท์ กรรมการและรองเลขาธิการ,คุณสุรพงศ์ เสรฐภักดี กรรมการ,คุณธฤต โอภาสวงศ์ ผช.กรรมการ,คุณวุฒิชัย อภิวัฒนกุลชัย ผจก.มูลนิธิฯ,คุณพินัย ศรีพนาสณฑ์ รก.ผจก.ฝ่ายสังคมฯและ หน.ผ.สังคมฯ พร้อมด้วย คุณอัญชลี จงคดีกิจ (ปุ๊) นักร้องชื่อดังซึ่งเป็นอาสาสมัครศิลปินของมูลนิธิฯ ร่วมกันทำพิธีใน “โครงการ ป่อเต็กตึ๊งสงเคราะห์ผู้ยากไร้ ให้โอกาสชีวิต” มอบรถเข็นวีลแชร์แก่คนพิการเพื่อการดำรงชีวิต จำนวน​ 100 คัน คิดเป็นมูลค่า 300,000 บาท​ (สามแสนบาทถ้วน) โดยมีคุณ เกริกชัย ผ่องแผ้ว ปลัดจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมประธานและคณะกรรมการมูลนิธิการกุศลอุบลราชธานี​ (จีตัมเกาะ) ร่วมในพิธิครั้งนี้

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง