ฯพณฯ​ อำพล เสนาณรงค์ องคมนตรีในรัชกาลที่​ 9 เป็นประธานมอบโล่รางวัล​ “เหมราช” บุคคลต้นแบบแห่งปีครั้งที่​ 3 จากมูลนิธิดินดีนํ้าใส แห่งประเทศไทยประจำปี 2561​ สาขาต่างๆรวมทั้งผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ ในการนี้มี​ผู้ได้รับโล่รางวัล​ อาทิ​ รศ.ดร.เปรื่อง​ กิจรัตน์ภร​ อธิการบดี​ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร​ สาขา​ ผู้นำด้านการบริหาร​ และพัฒนาองค์กร​, คณิต ชุมช่วย หัวหน้าเทศกิจเขตพระนคร และคัฑลียา​ มารศรี​ ที่ได้รับเกียรติร่วมรับรางวัลด้วย ที่ศูนย์ประชุมพุทธวิชชาลัย ม.ราชภัฏพระนคร