ที่สำนักงานตำรวจห่งชาติ (ตร.) พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. มอบหมายให้ พล.ต.อ.วิทยา ประยงค์พันธุ์ ที่ปรึกษาพิเศษสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้มอบรถยนต์หรู จำนวน 20 คัน ที่ถูกโจรกรรมมาจากประเทศมาเลเซียกลับคืนสู่ประเทศมาเลเซีย โดยมี ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง สำนักงานตำรวจแห่งชาติมาเลเซีย และ อุปทูตมาเลเซียประจาประเทศไทย เป็นผู้แทนมารับมอบที่สานักงานตำรวจแห่งชาติ

พล.ต.อ.วิทยา กล่าวว่า เป็นการมอบคืนรถยนต์หรูจำนวน 20 คัน มูล 30 ล้านบาท ให้กับผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางมาเลเซีย การส่งมอบรถยนต์ครั้งนี้ เป็นครั้งที่ 5 โดยก่อนหน้านี้ดำเนินการส่งคืนไปแล้ว 95 คัน มูลค่าเกือบ มูลค่า 75 ล้านบาทและวันนี้ไทยและมาเลเซีย ได้คุยกันในประเด็นการจับกุมเครือข่ายคอลเซ็นเตอร์ที่มีผู้ต้องหาเป็นชาวมาเลเซียด้วย

พล.ต.อ.วิทยา กล่าวด้วยว่า ปัญหาการโจรกรรมรถยนต์จากต่างประเทศเข้ามายังประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การโจรกรรมรถยนต์จากประเทศมาเลเซีย ซึ่งเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่มีพรมแดนติดต่อกับประเทศไทย เป็นปัญหาที่มีความสาคัญ และส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศทั้งในทางตรงและทางอ้อม ปัญหาดังกล่าวเป็นอาชญากรรมที่มีลักษณะเป็นอาชญากรรมข้ามชาติ (Transnational Crime) และ รัฐบาลโดย ฯพณฯ พล.อ.ประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ได้ให้ความสาคัญในการป้องกันปราบปรามปัญหาดังกล่าวมาโดยตลอด ด้วยเหตุนี้ สำนักงานตารวจแห่งชาติ ในฐานะหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการป้องกันปราบปราม อาชญากรรม และพิทักษ์รับใช้ประชาชน ได้เล็งเห็นความสาคัญจึงได้กาหนดเป็นนโยบายหลักในการ แก้ไขปัญหาดังกล่าว และได้ร่วมกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งในส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ซึ่งประกอบด้วย กองบัญชาการตำรวจนครบาล กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง ตำรวจภูธรภาค 1– 9 หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายอื่น และกรมศุลกากร ได้ร่วมกันกำหนดให้มีกลไกในการแก้ไขปัญหา พร้อมทั้งสร้างความร่วมมืออันดีระหว่างประเทศไทย และประเทศต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศมาเลเซีย มีกลไกความร่วมมือเป็นอย่างดี