ที่ทำเนียบรัฐบาล นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า สำหรับกรอบเวลา 90 วันในการพิจารณาร่าง พ.ร.ป. ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส.และร่างพ.ร.ป.ว่าด้วยการได้มาซึ่ง ส.ว.จะครบกำหนดในวันที่ 14 ก.ย.นี้ เพราะเริ่มนับจากวันที่สำนักพระราชวัง ได้รับร่างกฎหมาย ไม่ได้นับจากวันรัฐบาลนำความกราบบังคมทูลฯ

เมื่อถามว่าเมื่อกฎหมายประกาศแล้ว คำสั่งมาตรา 44 คลายล็อกการเมืองจะประกาศตามมาเลยหรือไม่ นายวิษณุ กล่าวว่า เรื่องดังกล่าวไม่แน่ใจ คงไม่ทันที แต่ไม่ควรจะต่างกันมาก ขณะนี้คำสั่งดังกล่าวพิจารณาเสร็จสิ้นหมดแล้ว

เมื่อถามถึงการแต่งตั้งพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ อดีต ส.ส.กทม. พรรคประชาธิปัตย์ และอดีตแกนนำ กปปส. เป็นรองเลขาธิการนายกฯ หากนายพุทธิพงษ์ จะเล่นการเมืองจำเป็นต้องลาออกจากตำแหน่งหรือไม่ นายวิษณุ กล่าวว่า ไม่ต้องออก สามารถไปสมัครตำแหน่งทางการเมืองได้ แต่ต้องระมัดระวังมากกว่าเดิม เหมือนกับที่เคยพูดแล้วว่ารัฐมนตรีในทุกรัฐบาล ยังสามารถลงสมัคร ส.ส.และหาเสียงได้ตามปกติ เพราะคนที่ไม่มีตำแหน่งจะต้องระวังเพียงเรื่องเดียวคือกฎหมายเลือกตั้ง แต่สำหรับคนที่มีตำแหน่งทางการเมือง จะต้องระวังวินัยของข้าราชการการเมืองด้วย

ส่วนในกรณีของการรับตำแหน่งทางการเมืองของคนในแม่น้ำ 5 สายนั้น ไม่สามารถลงสมัคร ส.ส.ได้ แต่รับตำแหน่งทางการเมืองได้ เป็น ส.ว. เว้นแต่กรรมการร่างรัฐธรรมนูญ(กรธ.) ที่ห้ามรับตำแหน่งทางการเมือง 2 ปี