ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พล.อ.ประวิทย์ วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ประธานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (ก.ตร.)นัดประชุม ก.ตร.ครั้งที่ 8/2561 ในวันศุกร์ที่ 31 ส.ค.2561 เวลา 13.30 น.ที่ห้องประชุมศรียานนท์ ชั้น 2 อาคาร 1 ตร.โดยมีวาระเสนอเพื่อพิจารณา ที่น่าสนใจ คือ วาระเสนอบรรจุแต่งตั้งนางทัศนีย์ วรีภควัต กลับเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร วาระการรับรองการนับระยะเวลาปฎิบัติงานเป็นทวีคูณ วาระปัญหาข้อกฏหมายกรณีศาลปกครองสูงสุดเพิกถอนมติ อ.ก.ตร.อุทรณ์กรณี จ.ส.ต.วุฒิพัฒน์ จันทาพูล วาระการกำหนดตำแหน่งข้าราชการการตำรวจกองบังคับการถวายความปลอดภัยและปฏิบัติการพิเศษ ของกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง และวาระขอขยายเวลาการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจวาระประจำปี พ.ศ. 2561 ระดับ ผบก.ถึง ระดับ รอง ผบ.ตร. ออกไปเป็นระยะอีก 30 วัน

มีรายงานว่า สาเหตุของการขอขยายเวลาแต่งตั้งดังกล่วซึ่งตาม กฏ ก.ตร.ที่ระบุใว้ว่า การแต่งตั้งระดับดังกล่าวต้องแล้วเสร็จภายในวันที่ 31 ส.ค.ของทุกปี แต่ด้วยเหตุจากการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจนอกวาระประจำปี ในตำแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิฯ ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ตามขั้นตอนของกฏหมาย จึงทำให้การแต่งวาระประจำปีข้าราชการตำรวจวาระประจำปี 2561 ระดับ ผบก.ถึง รอง ผบ.ตร.ต้องขอขยายเวลาแต่งตั้งออกไปถึง 30 กันยายนนี้