กทม.คัดเลือกบรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นข้าราชการครูฯทุนเอราวัณ

81

รองปลัด กทม.ตรวจเยี่ยมการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นข้าราชการครูฯ ทุนเอราวัณ

วันที่ 29 มิ.ย. 67 นายณัฐพงศ์ ดิษยบุตร รองปลัดกรุงเทพมหานคร ตรวจเยี่ยมการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจําเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ตามโครงการความร่วมมือการผลิตและพัฒนาครู (ทุนเอราวัณ) ครั้งที่ 1/2567 โดยมีนางสาวศุภร คุ้มวงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักการศึกษา และคณะผู้บริหารสำนักการศึกษา ให้การต้อนรับ ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) เขตพระนคร

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (สำนักงาน ก.ก.) กลุ่มงานสรรหาบุคคล รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูฯ โดยผู้สมัครคัดเลือกต้องเป็นผู้ได้รับทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 – 2563 จำนวน 10 กลุ่มวิชา รวม 84 อัตรา มีผู้มาสมัครคัดเลือก จำนวน 75 คน และไม่มาสมัครคัดเลือก จำนวน 9 คน (อยู่ระหว่างสภามหาวิทยาลัยอนุมัติวันสำเร็จการศึกษา 8 คน และขอสละสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก 1 คน)

ทั้งนี้ จะมีการประกาศผลการคัดเลือก ภายในวันที่ 5 กรกฎาคม 2567 โดยผู้ได้รับการคัดเลือกจะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามลำดับที่ในบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในแต่ละกลุ่มวิชา โดยไม่มีการขึ้นบัญชี และจะต้องปฏิบัติราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมทานครเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสิบปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง

#Thaitabloid #สำนักข่าวไทยแทบลอยด์ #ข่าวกทม #ข่าวอาชญากรรมวันนี้