กรุงศรียืนหนึ่งแบงก์ไทย คว้ารางวัลยอดเยี่ยมระดับเอเชียด้านสังคมและความยั่งยืน มากที่สุด ที่งาน Asian Excellence Award 2024

62

กรุงศรี (ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน))ยืนหนึ่งเป็นธนาคารพาณิชย์ไทยที่คว้ารางวัลยอดเยี่ยมระดับเอเชียด้านสังคมและความยั่งยืนมากที่สุดโดยได้รับรางวัล“ซีเอสอาร์ยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย” (Asia’s Best CSR Award) และรางวัล“ความยั่งยืนแห่งเอเชีย 2024” (Sustainable Asia Award 2024) จากงาน Asian Excellence Award 2024 ครั้งที่ 14 จัดโดยนิตยสาร Corporate Governance Asia หนึ่งในนิตยสารชั้นนำด้านการส่งเสริมบรรษัทภิบาลและ ESG ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก สะท้อนความเป็นองค์กรธุรกิจที่ยึดมั่นในพันธกิจด้านความยั่งยืน พร้อมเป็นต้นแบบด้านการเงินเพื่อความยั่งยืน นอกจากนี้ กรุงศรียังได้รับรางวัลเกียรติยศด้านความเป็นเลิศแห่งภูมิภาคเอเชียอีกสี่รางวัลได้แก่ รางวัล“ซีอีโอยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย” (Asia’s Best CEO) มอบให้แก่ นายเคนอิจิ ยามาโตะ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  รางวัล“ซีเอฟโอยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย” (Asia’s Best CFO) มอบให้แก่ นางสาวดวงดาว วงค์พนิตกฤตประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน รางวัล“นักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยม” (Best Investor Relations Professional) และรางวัล“บริษัทนักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยม”(Best Investor Relations Company)