นายไพศาล พืชมงคล กรรมการผู้ช่วยรองนายกรัฐมนตรี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ โพสต์ข้อความเฟสบุ๊ค กล่าวถึงกระแสการถกเถียงของกลุ่มการเมืองในเรื่องผลขาดทุนของโครงการจำนำข้าวภายใต้รัฐบาลน.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี โดยระบุว่า “หยุดสร้างความสับสนเรื่องผลขาดทุนจำนำข้าวเถิด
1 โครงการรับจำนำข้าวขาดทุนกว่า 500,000ล้านบาท สิ้นสุดยุติแล้วทั้งโดยคำตัดสินของศาลและคณะกรรมการประเมินผลโครงการ
2 โครงการนี้ ธกสเป็นเจ้าของเรื่องผลขาดทุนจึงอยู่ที่ธกส ไม่ได้อยู่ที่กรมบัญชีกลาง การที่กรมบัญชีกลางไม่ได้ลงบัญชีผลขาดทุนจึงเป็นการถูกต้องตามมติคณะรัฐมนตรีแล้ว
3 กรมบัญชีกลาง มีหน้าที่ต้องตั้งงบประมาณชดเชยผลขาดทุนให้แก่ ธกสเป็นรายปีตามมติคณะรัฐมนตรี การตั้งงบประมาณชดเชยดังกล่าวจึงไม่ใช่ บัญชีแสดงผลขาดทุน และมีการตั้งไว้ที่ ธกสแล้ว
4 จากการแถลงล่าสุดปรากฏว่ามิได้มีการตั้งยอดหนี้ที่จะต้องชำระแก่ ธกส ตามจำนวนหนี้ทั้งหมดที่จะต้องชดเชยให้แก่ธกส
ตรงนี้จะต้องรีบ ดำเนินการให้ถูกต้อง
เพราะหนี้ที่เกิดจากนโยบายของรัฐบาลและมีมติคณะรัฐมนตรีให้ตั้งงบประมาณชำระหนี้เป็นหนี้สาธารณะอย่างหนึ่ง
การไม่ตั้งยอดหนี้ไว้ จึงทำให้หนี้สาธารณะตามบัญชีหนี้สาธารณะต่ำกว่าความเป็นจริง อาจมีความผิด ตามกฎหมายหนี้สาธารณะ
แต่ทว่ากรมบัญชีกลางเพิ่งทำงบเสร็จสิ้นสุดในปีงบประมาณ 58 เท่านั้น ซึ่งอาจจะยังตั้งไม่ได้ในขณะนั้น
ดังนั้นจึงต้องรีบดำเนินการในปีถัดไป
สรุปคือโครงการรับจำนำข้าวมีผลขาดทุน 5 แสนกว่าล้านจริง ผลขาดทุนนั้นอยู่ในบัญชีของ ธกส ซึ่งรัฐบาลต้องตั้งงบประมาณชดเชยเป็นรายปี บัญชีขาดทุนจึงไม่ได้อยู่ที่กรมบัญชีกลาง”

หยุดสร้างความสับสนเรื่องผลขาดทุนจำนำข้าวเถิด 1 โครงการรับจำนำข้าวขาดทุนกว่า 500,000ล้านบาท…

โพสต์โดย Paisal Puechmongkol เมื่อ วันพุธที่ 22 สิงหาคม 2018