ปปง. ส่งสำนวนคดีให้พนักงานอัยการเพื่อดำเนินการตาม พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

202

ปปง. ส่งสำนวนคดีให้พนักงานอัยการเพื่อดำเนินการตาม พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

วันที่ 15 มิถุนายน 2567 นายวิทยา นีติธรรม ผู้อำนวยการกองกฎหมายและโฆษกประจำสำนักงาน ปปง. กล่าวว่า เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2567

นายเทพสุ บวรโชติดาราเทพสุ บวรโชติดารา เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินได้มอบหมายให้ นายสุทธิศักดิ์ สุมน ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกฎหมายและรองโฆษกประจำสำนักงาน ปปง. พร้อมด้วย นายภัทระ หลักทอง ผู้อำนวยการกองป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและคณะพนักงานเจ้าหน้าที่กองป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย สำนักงาน ปปง.ส่งมอบสำนวนคดีให้ นายวิรุฬห์ ฉันท์ธนนันท์ อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีพิเศษ สำนักงานอัยการสูงสุด ณ สำนักงานอัยการคดีพิเศษ ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร เพื่อยื่นคำร้องต่อศาลแพ่งให้มีคำสั่งให้ผู้พฤติการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายเป็นบุคคลที่ถูกกำหนดตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.2559  จำนวนทั้งสิ้น 9 รายชื่อซึ่งเป็นผู้มีพฤติการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายในคดีกลุ่มคนร้ายก่อเหตุวินาศกรรมลอบวางระเบิดอาคารที่พักแฟลตตำรวจ สถานีตำรวจภูธรเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส และคดีกลุ่มคนร้ายก่อเหตุวินาศกรรมลอบวางระเบิดขบวนรถไฟบรรทุกสินค้าและวางระเบิดซ้ำ บริเวณรางรถไฟ เส้นทางสายหาดใหญ่-ปาดังเบซาร์จังหวัดสงขลา

#Thaitabloid#สำนักข่าวไทยแทบลอยด์#ปปง.