ทบ.ไทย – ออสเตรเลีย เดินหน้าความร่วมมือฝึกศึกษา พร้อมเชิญร่วมประชุม Chief of Army Symposium

99

ทบ.ไทย – ออสเตรเลีย เดินหน้าความร่วมมือฝึกศึกษา พร้อมเชิญร่วมประชุม Chief of Army Symposium

วันนี้ (๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๗) ณ กองบัญชาการกองทัพบก พลเอก เจริญชัย หินเธาว์ พลเอก เจริญชัย หินเธาว์ ผู้บัญชาการทหารบก ให้การต้อนรับ พลโท ไซมอน สจ๊วต (LTG Simon Stuart) ผู้บัญชาการทหารบกออสเตรเลีย และคณะ ในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของกองทัพบก โดยกองทัพบกได้จัดพิธีตรวจแถวทหารกองเกียรติยศ และวางพวงมาลา ณ กำแพงประวัติศาสตร์ พร้อมนำเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์กองทัพบกเฉลิมพระเกียรติซึ่งเป็นสถานที่จัดแสดงประวัติศาสตร์และยุทโธปกรณ์ที่สำคัญทางทหาร จากนั้นร่วมหารือ ณ อาคารศรีสิทธิสงคราม อาคารพิพิธภัณฑ์กองทัพบกเฉลิมพระเกียรติ

ในระหว่างการหารือข้อราชการ ผู้บัญชาการทหารบกกล่าวต้อนรับและยินดีที่ได้พบ พลโท ไซมอน สจ๊วต อีกครั้ง หลังจากการประชุม LANPAC 2024 รัฐฮาวาย สหรัฐฯ เมื่อ ๑๔-๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ที่ผ่านมา รวมทั้งยินดีที่จะร่วมใน Army to Army Talk ในห้วงเดือนกรกฎาคมนี้ เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือในด้านต่างๆ ตามข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือระหว่างกองทัพบกไทย-ออสเตรเลีย ซึ่งได้ลงนาม ณ กระทรวงกลาโหมออสเตรเลีย (Russel Offices) กรุงแคนเบอร์รา เมื่อ ๔ กันยายน ๒๕๖๖ เพื่อสานความร่วมมืออันจะนำไปสู่การเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ในภูมิภาค ที่ผ่านมาได้มีการฝึกร่วม/ผสม ในรหัส Chapel Gold, Temple Jade, การแข่งขันยิงปืนทางยุทธวิธีกองทัพบกออสเตรเลีย (AASAM) รวมทั้งการสนับสนุนการศึกษาและฝึกอบรมกำลังพล ณ โรงเรียนนายร้อยทหารบกดันทรูน ซึ่งเป็นสถานศึกษาที่มุ่งผลิตผู้นําทางการทหารที่มีความสามารถในการเป็นผู้บังคับบัญชากองทัพ อีกทั้งกองทัพบกไทยได้ให้ในการสนับสนุนที่นั่งหลักสูตรเสนาธิการทหารบกเป็นประจำทุกปี และรับการสนับสนุนอาจารย์จากกองทัพบกออสเตรเลียมาประจําในหลักสูตรเพื่อเสริมสร้างและแลกเปลี่ยนความรู้วิชาการทางทหาร อีกทั้งมีแผนความร่วมมือในโครงการอินโด-แปซิฟิก เอนเดเวอร์ ๒๐๒๔ (Indo – Pacific Endeavour 24) ซึ่งเป็นแผนงานระดับภูมิภาคในการฝึกซ้อมทางทหาร และสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โดยเฉพาะความร่วมมือด้านการฝึกการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและบรรเทาภัยพิบัติ (HADR)

ทั้งนี้ ราชอาณาจักรไทยและเครือรัฐออสเตรเลียมีความสัมพันธ์มาอย่างยาวนาน ๗๑ ปี มีการแลกเปลี่ยนการเยือนของผู้บริหารระดับสูงอย่างต่อเนื่อง ในโอกาสนี้ผู้บัญชาการทหารบกออสเตรเลียได้เรียนเชิญผู้บัญชาการทหารบกเข้าร่วมประชุม Chief of Army Symposium ที่จะจัดขึ้น ณ เมืองเมลเบิร์น เครือรัฐออสเตรเลีย ในห้วงเดือนกันยายนนี้ เพื่อสานต่อความร่วมมือด้านความมั่นคงของกองทัพบกทั้ง 2 ประเทศอย่างยั่งยืน

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพบก โดยทีมโฆษกกองทัพบก, ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๗

#Thaitabloid#สำนักข่าวไทยแทบลอยด์#Chief of Army Symposium