กมธ.พัฒนาเศรษฐกิจ จี้รัฐสร้างความมั่นใจ นลท.ต่างชาติ ไทยไม่ขาดแคลนไฟ

229

วันที่ 13 มิถุนายน 2567 สิทธิพล วิบูลย์ธนากุล สส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการการพัฒนาเศรษฐกิจ แถลงข่าวหลังการประชุม กมธ. ซึ่งมีวาระพิจารณาข้อร้องเรียนจากภาคเอกชน เกี่ยวกับโอกาสที่ประเทศไทยอาจเกิดการขาดแคลนไฟฟ้าในบางนิคมอุตสาหกรรมจากการขยายการลงทุน โดยเฉพาะอย่างยิ่งความกังวลจากนักลงทุนต่างชาติที่เริ่มปรากฏเป็นข่าวในสื่อต่างประเทศ เมื่อปลายเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา

สิทธิพลกล่าวว่า หลังจากมีการลงบทความความกังวลของนักลงทุนที่จะลงทุนในอุตสาหกรรมใหม่ในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็น อุตสาหกรรมแผงวงจรพิมพ์ หรือ printed circuit board หรืออุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ ตนในฐานะประธาน กมธ.พัฒนาเศรษฐกิจ ซึ่งมีหน้าที่สำคัญในการติดตามแนวทางการทำงานและการดำเนินนโยบายของรัฐบาล จึงได้เรียกประชุมผู้ที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

จากการหารือและการให้ข้อมูลของผู้ชี้แจง เกี่ยวกับโอกาสที่จะเกิดปัญหาไฟฟ้าขาดแคลนในนิคมอุตสาหกรรมในจังหวัดปราจีนบุรีและจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สามารถให้ความมั่นใจได้ว่ามีไฟฟ้าเพียงพอ และจากการประมาณการการใช้ไฟฟ้าล่วงหน้า 5 ปี จนถึงปี 2572 จากศักยภาพการผลิต และระบบโครงข่ายของประเทศ มั่นใจได้ว่าสามารถรองรับการขยายการลงทุนของภาคอุตสาหกรรมใหม่ๆ ที่จะขยายเข้าสู่พื้นที่ได้

ดังนั้นในฐานะ กมธ.พัฒนาเศรษฐกิจ ขอสื่อสารไปยังรัฐบาลให้ออกมาให้ความเชื่อมั่นแก่นักลงทุน โดยเฉพาะนักลงทุนที่มุ่งสู่อุตสาหกรรมใหม่ๆ ไม่ว่าจะเป็นเซมิคอนดักเตอร์ ชิป ฯลฯ ที่ต้องอาศัยพลังงานไฟฟ้าจำนวนมาก เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้นักลงทุนมาลงทุนที่ประเทศไทยต่อไป

#Thaitabloid #ไทยแทบลอย์ #พรรคก้าวไกล #สิทธิพลวิบูลย์ธนากุล #กรรมาธิการการพัฒนาเศรษฐกิจ