อย. มิติใหม่ เปิดศูนย์บริการผู้ประกอบการด้านยาอิเล็กทรอนิกส์ครบวงจร

75

อย. เปิดศูนย์บริการผู้ประกอบการเตรียมคำขอด้านยาแบบอิเล็กทรอนิกส์ มุ่งอำนวยความสะดวกและเพิ่มประสิทธิภาพการบริการขออนุญาตแก่ผู้ประกอบการ โดยเปิดให้บริการทั้งในและนอกเวลาราชการ พร้อมห้องอบรมเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการ อันจะส่งผลให้ประชาชนสามารถเข้าถึงยาได้อย่างรวดเร็วและมีคุณภาพ

วันนี้ (13 มิถุนายน 2567) นายแพทย์วิทิต สฤษฎีชัยกุล รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา แถลงต่อผู้สื่อข่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) มีนโยบายมุ่งส่งเสริมผู้ประกอบการเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้เจริญก้าวหน้าและผลักดันให้ผลิตภัณฑ์สุขภาพไทยก้าวสู่ตลาดโลก จึงพัฒนาระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์เพื่ออำนวยความสะดวกและให้การดำเนินงานของผู้ประกอบการเป็นไปอย่างราบรื่นและรวดเร็ว อย. จึงเปิดศูนย์บริการผู้ประกอบการเตรียมคำขอด้านยาแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Drug E-Submission Service Center, DESS) ณ อาคาร 4 ชั้น 2 เพื่ออำนวยความสะดวกและเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการแก่ผู้ประกอบการด้านยาผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ในทุกระบบงาน ได้แก่ ระบบยื่นเอกสารทะเบียนตำรับยาแบบ ICH eCTD (ระบบ eCTD) ระบบยื่นเอกสารทะเบียนตำรับยาแบบ NeeS (ระบบ ThaiRims) และระบบยื่นคำขอด้านยาแบบอิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ Skynet หรือ RimPhar) พร้อมทั้งให้บริการในช่วงนอกเวลาราชการเพื่อรองรับความต้องการของผู้ประกอบการที่มากขึ้นในปัจจุบัน อันจะทำให้การพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์ยาเป็นไปด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ศูนย์บริการนี้ถูกออกแบบให้เป็นเสมือนห้องรับแขกของ อย. ที่จะต้อนรับผู้ประกอบการให้มีความรู้สึกสะดวกสบายเหมือนอยู่ห้องรับแขกในบ้านของตนเอง ภายในศูนย์บริการฯ มีห้องอบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้และพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในหัวข้อที่เกี่ยวกับกระบวนการเตรียมคำขอด้านยาและการใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ในการดำเนินการ เพื่อให้ผู้ประกอบการมีความเข้าใจและสามารถใช้งานระบบได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

รองเลขาธิการฯ อย. กล่าวเพิ่มเติมว่า ศูนย์บริการแห่งนี้ เป็นความตั้งใจในการให้บริการอย่างมีคุณภาพและเป็นก้าวสำคัญในกระบวนการพัฒนางานของ อย. โดยเฉพาะการพัฒนาระบบการให้บริการเพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการด้านยา อย. หวังเป็นอย่างยิ่งว่าศูนย์บริการนี้จะเป็นประโยชน์และเป็นที่พึงพอใจของผู้ใช้บริการ

#Thaitabloid #สำนักข่าวไทยแทบลอยด์ #อย #ข่าวสุขภาพ