3 กระทรวงรวมพลังแก้ไขราคาผลปาล์มตกต่ำ

94

3 กระทรวงรวมพลังแก้ไขราคาผลปาล์มตกต่ำ “เกษตรฯ – พาณิชย์ – พลังงาน” เห็นชอบมาตรการแก้ไขปัญหาราคาผลปาล์มตกต่ำ ย้ำตลาดไบโอดีเซลมีความสำคัญต่อเกษตรกร ยึดราคาซื้อขายไบโอดีเซล ตามประกาศ สนพ.

ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมว.เกษตรฯ เปิดเผยว่า นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี 3 กระทรวง คือ ก.เกษตรฯ ก.พาณิชย์ และก.พลังงาน ได้หารือร่วมกัน ก่อนการประชุมครม. เมื่อวันที่ 11 มิ.ย. ที่ผ่านมา เพื่อช่วยเหลือพี่น้องชาวสวนปาล์มจากปัญหาราคาผลปาล์มตกต่ำ โดยในระยะสั้น ก.พลังงานจะขอความร่วมมือให้ผู้ค้าน้ำมันเชื้อเพลิงตามมาตรการ 7 แห่ง พ.ร.บ.การค้าน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543 ได้แก่ บริษัทน้ำมันขนาดใหญ่ ซื้อน้ำมันไบโอดีเซล (บี 100) โดยยึดตามราคาประกาศตามโครงสร้างราคาน้ำมันเชื้อเพลิงของสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ก.พลังงาน ตามเว็บไซต์

https://www.eppo.go.th/index.php/th/petroleum/price/structure-oil-price

โดย ณ วันที่ 12 มิ.ย. ราคาประกาศอยู่ที่ 35.54 บาทต่อลิตร ทั้งนี้ปัจจุบันน้ำมันปาล์มถูกใช้ในการผลิตไบโอดีเซลประมาณ 1 ใน 3 ของปริมาณน้ำมันปาล์มที่ประเทศเราผลิตได้ทั้งหมด และจะต้องมีกลไกส่งผ่านราคาไบโอดีเซล ราคาน้ำมันปาล์ม ไปสู่ราคาผลปาล์มให้กับชาวสวนปาล์ม ตามโครงสร้างราคาที่เหมาะสมและเป็นธรรม

ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า ส่วนของก.เกษตรฯ กำกับดูแลในเรื่องการวางแผนการปลูกปาล์มเพื่อป้องกันปาล์มล้นตลาด นอกจากนี้ คณะกรรมการนโยบายปาล์มนํ้ามันแห่งชาติ (กนป.) ได้แต่งตั้งให้ตนเป็นประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนกลไกบริหารจัดการเพื่อแก้ไขปัญหาปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มชุดใหม่ ซึ่งขณะนี้เตรียมตั้งคณะทำงานระดับจังหวัดขึ้นใน 7 จังหวัดภาคใต้ และดำเนินการขึ้นทะเบียนลานเท และลานรับซื้อผลปาล์มของโรงสกัดน้ำมันปาล์มดิบทั้งหมด เพื่อกำกับดูแลพ่อค้าคนกลาง ควบคุมราคารับซื้อผลปาล์มจากเกษตรกรให้เกิดความเป็นธรรม นอกจากการนำไปผลิตเป็นไบโอดีเซลแล้ว การเพิ่มการส่งออกน้ำมันปาล์ม รวมถึงการส่งออกไบโอดีเซลและน้ำมันปาล์มบรรจุขวด ก็เป็นแนวทางที่ต้องผลักดันต่อไป

สำหรับปริมาณสต๊อกน้ำมันปาล์มดิบ ขณะนี้ยังไม่เกินระดับสต็อกปกติที่ 250,000 ตัน แต่สถานการณ์ราคาผลปาล์มกลับตกต่ำ กระทรวงเกษตรฯ และกระทรวงพาณิชย์ จึงต้องหาข้อเท็จจริงว่าที่แท้นั้นเกิดมาจากสาเหตุใด และร่วมกันหามาตรการรักษาเสถียรภาพราคาปาล์ม ไม่ให้เกิดเหตุแบบนี้ซ้ำกันอีกทุกปี นอกจากนี้ กระทรวงเกษตรฯ จะยกระดับการป้องกันการลักลอบนำเข้าน้ำมันปาล์มและผลิตภัณฑ์ที่มีกฎหมายห้ามนำเข้าอยู่แล้ว โดยมีหน่วยเฉพาะกิจพญานาคราช ร่วมกับฝ่ายความมั่นคงลงพื้นตรวจสอบอย่างเข้มข้น.

#Thaitabloid#สำนักข่าวไทยแทบลอยด์