รัฐมนตรีเกษตรฯ สั่งตรวจสอบ Stock ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และเพิ่มพื้นที่การปลูก เป้าหมาย 1 ล้านไร่

162

เพิ่มพื้นที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์1ล้านไร่ รัฐมนตรีเกษตรฯ สั่งตรวจสอบ Stock ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และเพิ่มพื้นที่การปลูก เป้าหมาย 1 ล้านไร่ ให้เพียงพอต่อความต้องการ พร้อมขอความร่วมมือสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย ไม่รับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่มีการเผา และประกันรายได้เกษตรกรข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่ราคา 9 บาท/กก.

ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมว.เกษตรฯ กล่าวหลังร่วมหารือกับตัวแทนสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย และสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ โดยมี นายนวนิตย์ พลเคน รองปลัดเกษตรฯ และผู้บริหารกระทรวงเกษตรฯ เข้าร่วม ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อหารือถึงสถานการณ์การผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ไทย ปี 67/68 ซึ่งปัจจุบันประเทศไทยมีผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ประมาณ 5 ล้านตัน (พื้นที่การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 6.7 ล้านไร่) ในขณะที่ความต้องการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในการผลิตอาหารสัตว์มีถึง 8.9 ล้านตัน ซึ่งยังขาดผลผลิตอีก 3.9 ล้านตัน รมว.เกษตรฯจึงได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรฯตรวจสอบ Stock ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ว่าปัจจุบันมีจำนวนเท่าไหร่ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รวมถึงขอความร่วมมือสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย ไม่รับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่มีการเผา และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่ไม่สามารถตรวจสอบที่มาของการผลิตได้

นอกจากนี้ ร.อ.ธรรมนัส ยังได้ขอความร่วมมือให้สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทยประกันรายได้เกษตรกรข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่ราคา 9 บาท/กิโลกรัม อีกทั้งได้แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ประเทศไทย โดยมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรฯและหน่วยงานนอกสังกัดกระทรวงเกษตรฯประกอบด้วย สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ สมาคมการค้าเมล็ดพันธุ์ไทย กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เพื่อบูรณาการการทำงานในการเพิ่มปริมาณผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ให้เพียงพอต่อความต้องการของอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ โดยการเพิ่มประสิทธิภาพการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และขยายพื้นที่การปลูก ซึ่งมีเป้าหมายเพิ่มพื้นที่ปลูก 1 ล้านไร่.

#Thaitabloid#สำนักข่าวไทยแทบลอยด์