“ผู้ว่าฯชัชชาติ”ย้ำ ต้องโปร่งใส ยึดประโยชน์ประเทศชาติ สั่งสำรวจงานที่ยังเป็นจุดอ่อนเร่งทำให้ดีขึ้น

76

วันที่ 6 มิ.ย. 67 นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมหัวหน้าหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 6/2567 ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวต่อคณะผู้บริหารและหัวหน้าหน่วยงานของกรุงเทพมหานครที่ร่วมประชุมใน 2 ประเด็นหลัก คือ 1. เรื่องความโปร่งใส และ 2. เรื่องการดำเนินงานตามนโยบาย ว่า ปัจจุบันไม่มีความลับในโลก รวมถึงมีระบบในการตรวจสอบราคาการจัดซื้อจัดจ้างต่าง ๆ ซึ่งเป็นเรื่องดี เพราะแสดงให้เห็นถึงความโปร่งใส ดังนั้น กทม. ต้องเน้นเรื่องความโปร่งใสและประโยชน์ประเทศชาติเป็นหลัก ทุกอย่างต้องตอบสังคมได้ อธิบายได้ หากถูกบังคับอะไรที่ไม่ควรก็ต้องไม่ทำ ในส่วนของการดำเนินงานตามนโยบายต่าง ๆ ขอให้ไปดูว่าเรื่องใดเป็นจุดอ่อน ต้องเร่งทำให้ดีขึ้น อาทิ การแก้ปัญหาจาก Traffy Fondue ต้องระวังไม่ให้เป็นการแก้ปัญหาแบบระยะสั้น แต่ต้องแก้ไขปัญหาแบบคิดถึงอนาคตเพื่อไม่ให้มีปัญหาอื่น ๆ ตามมาด้วย การปลูกต้นไม้ ต้องเดินหน้าปลูกไม้ยืนต้นให้มากขึ้น เป็นต้น

สำหรับการประชุมในวันนี้ ที่ประชุมได้รายงานความคืบหน้าการดำเนินงานในเรื่องต่าง ๆ อาทิ สำนักการโยธาได้รายงานการแก้ไขปัญหาไฟฟ้าดับริมถนนและริมคลอง จากสถิติไฟฟ้าดับ จนถึงวันที่ 31 พ.ค. 67 มีจำนวน 56,067 ดวง กทม. แก้ไขแล้วเสร็จ 55,750 ดวง คงเหลืออยู่ระหว่างดำเนินการ 317 ดวง รายงานไฟฟ้าดับจาก Traffy Fondue จนถึงวันที่ 4 มิ.ย. 67 มีจำนวน 20,659 เรื่อง แก้ไขแล้วเสร็จ 13,612 เรื่อง คงเหลืออยู่ระหว่างดำเนินการ 7,047 เรื่อง ด้านโครงการเปลี่ยนโคมไฟฟ้าแสงสว่าง LED งบประมาณปี 66 – 67 รวมทั้งสิ้น 85,000 โคม แบ่งเป็น งบประมาณปี 66 ระยะที่ 1 พื้นที่สำนักการโยธา 5,000 โคม สำนักงานเขต 20,000 โคม ติดตั้งแล้วเสร็จทั้งหมด งบประมาณปี 67 ระยะที่ 2 พื้นที่สำนักการโยธา 10,000 โคม สำนักงานเขต 20,000 โคม สำนักการโยธาดำเนินการติดตั้งแล้วเสร็จ 7,382 โคม อยู่ระหว่างดำเนินการ 2,618 โคม สำนักงานเขต ติดตั้งแล้วเสร็จ 11,941 โคม อยู่ระหว่างดำเนินการ 8,059 โคม งบประมาณปี 67 ระยะที่ 3 พื้นที่สำนักการโยธา 10,000 โคม สำนักงานเขต 20,000 โคม อยู่ระหว่างขั้นตอนการหาผู้รับจ้าง

สำหรับไฟฟ้าแสงสว่างริมคลอง มีจำนวนทั้งหมด 15,611 ดวง แบ่งเป็นในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานเขต 13,793 ดวง ของสำนักการระบายน้ำ 1,818 ดวง ใช้งานได้ 12,150 ดวง (สำนักงานเขต 11,640 ดวง สำนักการระบายน้ำ 510 ดวง) ชำรุด 3,461 ดวง (สำนักงานเขต 2,153 ดวง สำนักการระบายน้ำ 1,308 ดวง) ซ่อมแล้ว 2,865 ดวง (สำนักงานเขต 1,844 ดวง สำนักการระบายน้ำ 1,021 ดวง) คงเหลือ 596 ดวง (สำนักงานเขต 309 ดวง สำนักการระบายน้ำ 287 ดวง) ส่วนการขอติดตั้งไฟแสงสว่างริมคลองใหม่ จำนวน 2,006 ดวง ติดตั้งแล้ว 109 ดวง คงเหลือ 1,897 ดวง

ในส่วนการสำรวจและแก้ไขปัญหาสิ่งกีดขวาง Street Furniture ผลการสำรวจและรื้อย้ายสิ่งกีดขวางบนทางเท้า จากจำนวน 625 รายการ สามารถรื้อย้ายได้ทันตามสัญญา 226 รายการ แก้ไขแล้ว 184 รายการ คงเหลือ 42 รายการ คาดว่าเสร็จสิ้นในเดือน มิ.ย. 67 และอีก 419 รายการ จะรื้อย้ายภายหลังจากหมดสัญญา

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้รายงานในประเด็นอื่น ๆ ได้แก่ การเร่งรัดการส่งเสริมสุขภาพพื้นที่เขตด้วยกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร แผนปฏิบัติการเร่งรัดการดำเนินงานป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติดระยะเร่งด่วน 3 เดือน (1 มิถุนายน – 31 สิงหาคม 2567) การติดตามผลการดำเนินการจัดตั้งศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ รายงานผลการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ทิศทาง EIA กทม. 2024 และรายงานผลการให้บริการประชาชนที่มารับบริการที่สำนักงานเขต

#Thaitabloid #สำนักข่าวไทยแทบลอยด์ #ข่าวอาชญากรรมวันนี้ #ชัชชาติสิทธิพันธุ์