ที่มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นำโดย ดร.วิเชียร เตชะไพบูลย์ ประธานกรรมการฯ พร้อมด้วยคุณศิริกุล ใวโอภาสวงศ์ กรรมการและเหรัญญิก, คุณสัก กอแสงเรือง กรรมการตรวจสอบ, คุณจารุรัตน์ คุณัตถานนท์ กรรมการและรองเลขาธิการ, คุณสุรพงษ์ เตชะหรูวิจิตร กรรมการ, คุณนิพนธ์ ลีละศิธร กรรมการ, คุณไปรเทพ ซอโสตถิกุล ผู้ช่วยกรรมการเลขาธิการ , คุณอรัญ เอี่ยมสุรีย์ ผู้ช่วยกรรมการเลขาธิการ, คุณชุติมา ตันติศิริวัฒน์ ผู้ช่วยกรรมการ, คุณพลภัทร์ เตชะหรูวิจิตร อาสากิตติมศักดิ์และที่ปรึกษาหัวหน้าแผนกอาสาสมัคร ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดงานแถลงข่าว “สายด่วนป่อเต็กตึ๊ง 1418” อย่างเป็นทางการ ภายในงานมีการจำลองสถานการณ์เพื่อสาธิตวิธีการโทรแจ้งเหตุที่เบอร์ “สายด่วนป่อเต็กตึ๊ง 1418” พร้อมวิธีการช่วยเหลือ/เคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บในลักษณะต่างๆ จากเจ้าหน้าที่กู้ชีพ-กู้ภัย ทั้งภาคพื้นและพื้นที่สูง​ (โรยตัว) โดยมีคุณวุฒิชัย อภิวัฒนกุลชัย ผู้จัดการมูลนิธิฯ พร้อมด้วยคุณวันชิด ศิรสีห์ ผู้ช่วยผู้จัดการมูลนิธิฯ, เจ้าหน้าที่ระดับบริหาร, พนักงาน, อาสาสมัคร และแขกผู้มีเกียรติร่วมในพิธี ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 2 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พลับพลาไชย กรุงเทพฯ

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง